HP LaserJet 2200 Printer series - Toner Kartu unun SaklanmasÆ

background image

Toner Kartuşunun Saklanmasõ

Kullanõlma zamanõ gelmeden önce, toner kartuşunu ambalajõndan
çõkarmayõn. Ambalajõ açõlmamõş bir kartuşun raf ömrü, yaklaşõk
olarak 2.5 yõldõr. Ambalajõ açõlmõş bir kartuşun raf ömrü, yaklaşõk
olarak 6 aydõr.

DİKKAT

DİKKAT

DİKKAT

DİKKAT

Toner kartuşunun zarar görmemesi için, kartuşu birkaç dakikadan

fazla süre õşõk altõnda bõrakmayõn.

Toner Kartuşunun Tahmini Ömrü

Toner Kartuşunun Tahmini Ömrü

Toner Kartuşunun Tahmini Ömrü