HP LaserJet 2200 Printer series - YazÆcÆ YazÆlÆmÆ

background image

Yazõcõ Yazõlõmõ

Yazõcõ Yazõlõmõ

Yazõcõ Yazõlõmõ

Yazõcõ ile birlikte, yazõcõ sürücüleri ve seçimlik yazõlõm ürünleri dahil
yararlõ yazõlõm ürünleri verilmektedir. Yazõcõnõn kolay kurulmasõ ve
yazõcõnõn tüm özelliklerinden yararlanabilmek için sağlanan yazõcõyõ
yüklemeniz önerilir.

Bu kõsõmda aşağõdaki konularda bilgi verilmektedir:

!

Yazõcõ Yazõlõmõ Yükleme Talimatlarõ

!

Baskõ Sistemi Parçalarõna Genel Bakõş

!

Yazõcõ Yazõlõmõnõn Yüklenmesine İlişkin İpuçlarõ

Yükleme talimatlarõnõ yerine getirdikten ve yazõlõmõ yükledikten sonra,
yazõcõnõzdan en iyi sonucun nasõl elde edileceğine ilişkin olarak
Yazõlõmla Özellikleri konusuna bakõn.

Not

Not

Not

Not

HP yazõlõmõ tüm dillerde mevcut olmayabilir.

Dahil edilen ilave yazõlõm ve desteklenen diller için HP LaserJet 2200

CD’sindeki ReadMe (BeniOku) dosyasõnõ okuyun. En yeni sürücüler,

ek sürücüler ve diğer yazõlõm ürünleri Internet’ten veya diğer

kaynaklardan edinilebilir. Inernet’e erişiminiz yoksa, en yeni yazõlõm

ürünlerini edinmek için bu kõlavuzun giriş kõsmõndaki HP Müşteri

Hizmetleri (Servis ve Destek) bölümüne bakõn.

HP LaserJet 2200 serisi yazõcõyla birlikte aşağõdaki platform ve
işletim ortamlarõnda kullanõlabilecek sürücüler verilir:

!

Microsoft Windows 3.1x (yalnõzca sürücü), 95, 98, 2000, Millennium
ve NT 4.0. Yükleme talimatlarõ için bkz.: Windows Yüklemesi.

!

Macintosh System 7.5.5 ve yukarõsõ. Yükleme talimatlarõ için bkz.:
Macintosh Yüklemesi.

Ağa bağlõ bir bilgisayarda yazõlõm yüklemesi için bkz.: Ağ Yüklemesi.

background image

6666 Bölüm 1 Yazõcõnõn Temel Özellikleri

TK

Aşağõdaki tabloda baskõ sisteminiz için kullanabileceğiniz yazõlõm
ürünleri listelenmektedir.

Not

Not

Not

Not

DOS yazõlõmõ bu yazõcõya dahil değildir.

*Yalnõzca Internet’ten edinilebilir.

Windows

Windows

Windows

Windows
3.x

3.x

3.x

3.x

Windows

Windows

Windows

Windows
9x/Millen

9x/Millen

9x/Millen

9x/Millen

Windows

Windows

Windows

Windows
NT 4.0

NT 4.0

NT 4.0

NT 4.0

Windows

Windows

Windows

Windows
2000

2000

2000

2000

Macintosh

Macintosh

Macintosh

Macintosh UNIX/

UNIX/

UNIX/

UNIX/
LINUX

LINUX

LINUX

LINUX

OS/2

OS/2

OS/2

OS/2

Windows
Installer

"

"

"

PCL 6

"

****

"

"

"

PCL 5e

"

"

"

"

PostScript
Emulation

"

****

"

"

"

HP LaserJet
Device
Configuration

"

"

"

HP Web
JetAdmin*

"

"

"

Macintosh
Installer

"

Macintosh
PPD

"

IBM
sürücüleri*

"

Model kod
dosyalarõ*

"

background image

TK

Bölüm 1 Yazõcõnõn Temel Özellikleri 7777