HP LaserJet 2200 Printer series - Aksesuarlar ve Sipari  Bilgileri

background image

Aksesuarlar ve Sipariş Bilgileri

Aşağõda bu belge basõlõrken geçerli olan aksesuarlarõn bir listesi
vardõr. Sipariş bilgileri ve aksesuarlarõn bulunabilirliği yazõcõyõ
kullandõğõnõz süre içinde değişebilir. En yeni sipariş bilgileri için
http://www.hp.com/go/lj2200 adresine gidin.

Aksesuarlar

Aksesuarlar

Aksesuarlar

Aksesuarlar

Seçenek

Seçenek

Seçenek

Seçenek

Tanõm veya Kullanõm

Tanõm veya Kullanõm

Tanõm veya Kullanõm

Tanõm veya Kullanõm

Parça Numarasõ

Parça Numarasõ

Parça Numarasõ

Parça Numarasõ

Toner Kartuşu

Toner kartuşu

UltraPrecise toner kartuşu
Palet Adedi

C4096A
C4097A

Bellek

Bellek yükseltmeleri
(DIMM’ler)

The HP LaserJet 2200 serisi yazõcõlar,
8 MB bellekle beraber gelir ve
kullanõlabilir iki bellek (DIMM) yuvasõ
ile 72 MB’ye kadar artõrõlabilir.

4 MB C4135A
8 MB C7842AX
16 MB C7843AX
32 MB C7845AX

background image

TK

Bölüm 1 Yazõcõnõn Temel Özellikleri 29

29

29

29

Kablo ve Arabirim Aksesuarlarõ

Geliştirilmiş G/Ç kartlarõ

Çoklu iletişim kuralõ EIO ağ kartlarõ ile
HP JetDirect yazõcõ sunucusu:

!

HP Jet Direct 600N Ethernet
(yalnõzca 10Base-T RJ-45)

!

HP JetDirect 600N Ethernet
(10Base-T RJ-45, 10Base-2 BNC)

!

HP JetDirect 610N Fast Ethernet
(yalnõzca 10/100Base-TX RJ-45)

Aşağõdakiler için
HP JetDirect Bağlanabilirlik kartõ:

!

USB

J3110A

J3111A

J4169A

J4135A

Paralel kablolar (IEEE-1284)

A=ana bilgisayar konektörü (A tipi)
B=büyük yazõcõ konektörü (B-tipi)

2 Metre A - B C2950A
3 Metre A - B C2951A

USB kablo

2 metre standart USB uyumlu
aygõt konektörü

C6518A CPC

Kağõt Kullanma Aksesuarlarõ

Not

Not

Not

Not: Yazõcõ 250 ya da 500 kağõtlõk 3. Tepsi’yi destekler (her ikisini birden değil).

250 kağõtlõk Tepsi (Tepsi 3)
ve Besleme Birimi

Tepsi (Letter, Executive, Legal, A4, A5,
B5 (ISO), B5 (JIS) ve 216 x 330 mm
kağõt boylarõ)

C4793A

Tepsi 2 veya isteğe bağlõ
250 kağõtlõk Tepsi 3

Tepsi (Letter, Executive, Legal, A4, A5,
B5 (ISO), B5 (JIS) ve 216 x 330 mm
kağõt boylarõ)

RG5-4137

İsteğe bağlõ 500 kağõtlõk
Tepsi (Tepsi 3)

Tepsi (Letter ve A4 kağõt boylarõ)

C7065A

Aksesuarlar (Devam Edecek)

Aksesuarlar (Devam Edecek)

Aksesuarlar (Devam Edecek)

Aksesuarlar (Devam Edecek)

Seçenek

Seçenek

Seçenek

Seçenek

Tanõm veya Kullanõm

Tanõm veya Kullanõm

Tanõm veya Kullanõm

Tanõm veya Kullanõm

Parça Numarasõ

Parça Numarasõ

Parça Numarasõ

Parça Numarasõ

background image

30

30

30

30 Bölüm 1 Yazõcõnõn Temel Özellikleri

TK

Ortam

HP Çok amaçlõ kağõt

Çeşitli kullanõmlar için HP marka kağõt
(500 kağõtlõk 100 paket içeren kutu).
Numune sipariş etmek için ABD’de
1-800-471-4701 numaralõ
telefonu arayõn.

HPM1120

HP LaserJet Paper

HP LaserJet yazõcõlarla kullanõm için En
iyi kalite HP markalõ kağõt (500 kağõtlõk
100 paket içeren kutu). Numune sipariş
etmek için ABD’de 1-800-471-4701
numaralõ telefonu arayõn.

HPJ1124

HP LaserJet Transparency

Letter (216 x 279 mm) şeffaf film
A4 (216 x 297 mm) şeffaf film

92296T
92296U

Not

Not

Not

Not: Ortam sarf malzemeleri hakkõnda daha fazla bilgi için http://www.hp.com/ljsupplies adresine gidin

Ek Belgeler

HP LaserJet Yazõcõ Ailesi
Baskõ Ortamõ Kõlavuzu

HP LaserJet yazõcõlarla kağõt ve diğer
baskõ malzemeleri kullanmaya
ilişkin kõlavuz.

5963-7863

Aksesuarlar (Devam Edecek)

Aksesuarlar (Devam Edecek)

Aksesuarlar (Devam Edecek)

Aksesuarlar (Devam Edecek)

Seçenek

Seçenek

Seçenek

Seçenek

Tanõm veya Kullanõm

Tanõm veya Kullanõm

Tanõm veya Kullanõm

Tanõm veya Kullanõm

Parça Numarasõ

Parça Numarasõ

Parça Numarasõ

Parça Numarasõ

background image

TK

Bölüm 1 Yazõcõnõn Temel Özellikleri 31

31

31

31

Ek Belgeler (devamõ)

hp LaserJet 2200 serisi yazõcõ
Kullanõcõ Kõlavuzu

Bu kullanõcõ kõlavuzunun basõlõ
bir örneği.

İngilizce C7058-90915
Almanca C7058-90918
Arapça C7058-90911
Basitleştirilmiş Çince

C7058-90928

Brezilya Portekizcesi

C7058-90925

Çekçe C7058-90912
Danca C7058-90913
Felemenkçe C7058-90914
Fince C7058-90916
Fransõzca C7058-90917
Geleneksel Çince C7058-90932
İsveççe C7058-90931
İtalyanca C7058-90922
Kastilya İspanyolcasõ

C7058-90930

Korece C7058-90923
Lehçe C7058-90926
Macarca C7058-90921
Norveççe C7058-90924
Rusça C7058-90927
Slovakça C7058-90929
Tay Dili C7058-90933
Yunanca C7058-90919

hp LaserJet 2200 serisi yazõcõ
Tanõtõm Kõlavuzu

Bu tanõtõm kõlavuzunun ek kopyasõ

C7058-00901 (İngilizce sürüm)

hp LaserJet 2200 serisi yazõcõ
CD-ROM’u

İngilizce, Almanca, Felemenkçe,
Fransõzca, Kastilya İspanyolcasõ,
İtalyanca, Brezilya Portekizcesi, Fince,
İsveççe, Norveççe, Danca, Türkçe,
Rusça, Macarca, Lehçe, Çekçe

C7058-00005

hp LaserJet 2200 serisi yazõcõ
CD-ROM’u

İngilizce, Tay Dili, Korece,
Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince

C7058-00006

HP LaserJet aksesuar ve isteğe bağlõ olarak satõn alõnabilecek diğer seçenekleri sipariş etmek üzere,
yetkili HP bayilerinin yerini öğrenmek için bkz.: Dünya Çapõndaki Satõş ve Servis Bürolarõ.

Aksesuarlar (Devam Edecek)

Aksesuarlar (Devam Edecek)

Aksesuarlar (Devam Edecek)

Aksesuarlar (Devam Edecek)

Seçenek

Seçenek

Seçenek

Seçenek

Tanõm veya Kullanõm

Tanõm veya Kullanõm

Tanõm veya Kullanõm

Tanõm veya Kullanõm

Parça Numarasõ

Parça Numarasõ

Parça Numarasõ

Parça Numarasõ

background image

32

32

32

32 Bölüm 1 Yazõcõnõn Temel Özellikleri

TK

background image

TK

Bölüm 2 Baskõ İşleri 33

33

33

33

2

Baskõ İşleri

Genel Bakõş

Genel Bakõş

Genel Bakõş

Genel Bakõş

Bu bölümde, kullanabileceğiniz baskõ seçenekleri açõklanmakta ve
yaygõn baskõ işleri anlatõlmaktadõr:

!

Kağõt ve Diğer Ortamlarõn Satõn Alõnmasõ

!

Ortam Giriş Seçenekleri

!

Tepsi 1'e Ortam Yüklenmesi

!

Tepsi 2 veya Seçimlik 250-sayfalõk Tepsi 3'e Ortam Yüklenmesi

!

Seçimlik 500 Sayfalõk Tepsi 3'e Ortam Yüklenmesi

!

Ortam Çõkõş Seçenekleri

!