HP LaserJet 2200 Printer series - Escape Karakterleri Girme

background image

Escape Karakterleri Girme

Escape Karakterleri Girme

Escape Karakterleri Girme

Escape Karakterleri Girme

Yazõcõ komutlarõ her zaman escape karakteriyle başlar (?).
Aşağõdaki tablo escape karakterlerinin çeşitli DOS yazõlõm
uygulamalarõndan nasõl girileceğini gösterir.

DOS Yazõlõm

DOS Yazõlõm

DOS Yazõlõm

DOS Yazõlõm
Uygulamasõ

Uygulamasõ

Uygulamasõ

Uygulamasõ

Giriş

Giriş

Giriş

Giriş

Nasõl Görünür

Nasõl Görünür

Nasõl Görünür

Nasõl Görünür

Lotus 1-2-3

\

027 yazõn

027

WordPerfect for DOS

<27> yazõn

<27>

MS-DOS Edit

Ctrl-P tuşlarõnõ basõlõ tutun ve Esc
tuşuna basõn

¨

MS-DOS Edlin

Ctrl-V tuşlarõnõ basõlõ tutun ve [ tuşuna
basõn

^[

background image

TK

Ek D Yazõcõ Komutlarõ 159

159

159

159

PCL Yazõ Tiplerini Seçme