HP LaserJet 2200 Printer series - YazÆcÆ Belle²i

background image

Yazõcõ Belleği

Yazõcõ Belleği

Yazõcõda, aşağõda belirtilen yükseltmelerin yapõlabileceği iki adet ikili
doğrudan bellek modülü (DIMM) yuvasõ vardõr:

!

Daha fazla yazõcõ belleği. DIMM’ler, toplam en fazla 72 MB.

olmak üzere, 4, 8, 16 ve 32 MB’lõk birimler halinde bulunmaktadõr.

!

DIMM tabanlõ ek fontlar, makrolar ve düzenekler.

!

Diğer DIMM tabanlõ yazõcõ dilleri ve yazõcõ seçenekleri.

Sipariş bilgileri için, bkz. Aksesuarlar ve Sipariş Bilgileri.

Not

Not

Not

Not

Eski HP LaserJet yazõcõlarda kullanõlan tekli doğrudan bellek modülleri

(SIMM’ler), yazõcõyla uyumlu değildir.

Sõk sõk karmaşõk grafik işler veya PS belgeleri basõyorsanõz veya

çok sayõda indirilmiş font kullanõyorsanõz, yazõcõya bellek eklemeniz

gerekebilir. Yazõcõdaki bellek büyüklüğünü öğrenmek için, yazõcõ hazõr

konumdayken (Hazõr õşõğõ yanarken) (Devam) ve (Is Iptal) düğmelerine

basarak, bir kendini test/konfigürasyon sayfasõ bastõrõn.

background image

TK

Ek C Yazõcõ Belleği ve Artõrõlmasõ 151

151

151

151

Belleğin Takõlmasõ