HP LaserJet 2200 Printer series - Temel Kontrol Paneli MesajlarÆ

background image

Temel Kontrol Paneli Mesajlarõ

Temel Kontrol Paneli Mesajlarõ

Temel Kontrol Paneli Mesajlarõ

Temel Kontrol Paneli Mesajlarõ

Aşağõdaki kontrol paneli mesajlarõ, yazõcõnõn hazõrlõk veya baskõ
sõrasõndaki çeşitli durumlarõnõ göstermektedir. (Yazõcõ mesajlarõnõ
anlamak için kontrol paneli simulatörünü de kullanabilirsiniz.)

Başlatma

Başlatma

Başlatma

Başlatma

Devam (yeşil), Hazõr (yeşil) ve Dikkat (kõrmõzõ) õşõklar birbiri ardõna
yanõp söner.

Düğmeler yazõcõ hazõr olana kadar işlevsizdir.

Hazõr

Hazõr

Hazõr

Hazõr

Hazõr (yeşil) õşõğõ yanar ve yazõcõ basmaya hazõrdõr.

Önlem gerekiyor.

D

EVAM

düğmesine bastõğõnõzda bir deneme sayfasõ basõlõr.

Yanõyor

Sönük

Yanõp Sönüyor

background image

96

96

96

96 Bölüm 4 Sorunlarõn Çözülmesi

TK

İşlem

İşlem

İşlem

İşlem

Hazõr (yeşil) düğmesi yanõp sönüyorsa, yazõcõ veri alõyor veya
değerlendiriyordur.

Ş

İ

PTAL

)

düğmesine bastõğõnõzda varolan iş iptal olur. Yazõcõ baskõ

işini iptal ettikten sonra bir veya iki sayfa çõkmaya devam edebilir. İş
iptal edildikten sonra yazõcõ hazõr konumuna döner (Hazõr õşõğõ yanar).