HP LaserJet 2200 Printer series - Kendini Test/Konfigürasyon SayfasÆ

background image

Kendini Test/Konfigürasyon Sayfasõ

Kendini Test/Konfigürasyon Sayfasõ

Kendini test/konfigürasyon sayfasõ, yazõcõnõn varolan ayarlarõ ve
özelliklerinin çoğunu listeler. Kendini test/konfigürasyon sayfasõnõ
basmak için, yazõcõ hazõr duruma geldiğinde (Hazõr õşõğõ yanar) aynõ
anda

(D

EVAM

)

ve

Ş

İ

PTAL

)

düğmelerine basõn. Bir EIO yazdõrma

sunucusu kartõnõz varsa tüm HP JetDirect bilgilerini sõralayan ikinci
bir sayfa, JetDirect Sayfasõ basõlacaktõr.

Not

Not

Not

Not

Deneme ve kendini test/konfigürasyon sayfalarõ, HP LaserJet

Yazõcõ Yapõlandõrma Raporu sayfasõndan da bastõrõlabilir.