HP LaserJet 2200 Printer series - HP BakÆm Anla malarÆ

background image

HP Bakõm Anlaşmalarõ

HP Bakõm Anlaşmalarõ

HP'nin birbirinden çok farklõ destek gereksinimlerini karşõlayan çeşitli
türlerde bakõm anlaşmalarõ vardõr. Bakõm anlaşmalarõ standart
garantiye dahil değildir. Destek hizmetleri bölgelere göre farklõlõk
gösterir. Yararlanabileceğiniz hizmetleri öğrenmek için yerel
HP satõcõnõza başvurun.

Yerinde Servis Anlaşmalarõ

Yerinde Servis Anlaşmalarõ