HP LaserJet 2200 Printer series - ZarflarÆn DepolanmasÆ

background image

Zarflarõn Depolanmasõ

Zarflarõn Depolanmasõ

Zarflarõn Depolanmasõ

Zarflarõn uygun şekilde depolanmasõ baskõ kalitesini artõrõr. Zarflar
düz olarak saklanmalõdõr. Zarf içinde hava kabarcõğõ oluşturacak
şekilde hava kalõrsa, zarf baskõ sõrasõnda buruşabilir.

Daha fazla bilgi için, Zarf Üzerine Baskõ konusuna bakõn.

Adres Türü

Adres Türü

Adres Türü

Adres Türü

Üst Marj

Üst Marj

Üst Marj

Üst Marj

Sol Marj

Sol Marj

Sol Marj

Sol Marj

Dönüş Adresi

15 mm (0,6 inç)

15 mm (0,6 inç)

Teslim adresi

51 mm (2 inç)

89 mm (3,5 inç)

background image

TK

Ek B Ortam Özellikleri 147

147

147

147