HP LaserJet 2200 Printer series - Åki Ucu KÆvrÆlarak YapÆ tÆrÆlmÆ  Zarflar

background image

İki Ucu Kõvrõlarak Yapõştõrõlmõş Zarflar

İki Ucu Kõvrõlarak Yapõştõrõlmõş Zarflar

İki Ucu Kõvrõlarak Yapõştõrõlmõş Zarflar

İki ucu kõvrõlarak yapõştõrõlmõş zarflarda, çapraz ek yerleri değil,
iki ucunda birden dikey ek yerleri vardõr. Bu tür zarflarõn buruşma
olasõlõğõ daha yüksek olabilir. Ek yerinin, aşağõda gösterildiği gibi
zarfõn köşesine kadar uzandõğõndan emin olun.

Yapõşkan Bant ya da Kapağõ Olan Zarflar

Yapõşkan Bant ya da Kapağõ Olan Zarflar

Yapõşkan Bant ya da Kapağõ Olan Zarflar