HP LaserJet 2200 Printer series - Ka²Æt Özellikleri

background image

Kağõt Özellikleri

Kağõt Özellikleri

Kağõt Özellikleri

Tüm HP LaserJet yazicilara ait komple kağõt özellikleri için,

HP LaserJet Printer Family Print Media Guide

’a bakõn. Sipariş

bilgileri için Ek Belgeler konusuna bakõn.

Kategori

Kategori

Kategori

Kategori

Özellikler

Özellikler

Özellikler

Özellikler

Asit İçeriği

5,5 pH - 8,0 pH

Kalõnlõk

,094-.18 mm (3,0-7,0 mil)

Kenar Kõvrõlmasõ

5 mm (,02 inç) dahilinde düz

Kesik Kenar Koşullarõ

Görünür çõkõntõ olmadan keskin bir
bõçakla kesilmiş

Kaynaştõrma Uyumluluğu

.1 saniye süreyle 200° C’a (392° F)
õsõtõldõğõnda yakmamalõ, eritmemeli,
kaydõrmamalõ veya tehlikeli madde
yaymamalõdõr.

Gren

Uzun Gren

Nem İçeriği

Ağõrlõğa göre %4 - %6

Pürüzsüzlük

100-250 Sheffield

background image

TK

Ek B Ortam Özellikleri 143

143

143

143