HP LaserJet 2200 Printer series - Asetatlar

background image

Asetatlar

Asetatlar

Asetatlar

Asetatlar

Yazõcõda kullanõlan asetatlarõn yazõcõnõn kaynaştõrma sõcaklõğõ olan
200° C’ye (392° F) dayanõklõ olmasõ gerekir.

DİKKAT

DİKKAT

DİKKAT

DİKKAT

Yazõcõya zarar vermekten kaçõnmak için, HP marka asetatlar gibi, sadece

HP LaserJet yazõcõlarda kullanõlmasõ tavsiye edilen asetatlarõ kullanõn.

(Sipariş bilgileri için HP LaserJet Transparency konusuna bakõn).

Daha fazla bilgi için, Asetat Üzerine Baskõ konusuna bakõn.

Not

Not

Not

Not

Yazõcõ sürücüsünde, İyileştirme Bazõ: seçeneğini Ortam Türleri için

Optimizasyonve aşağõ açõlan kutudan asetatlarõ seçin (konusuna

bakõn). Windows dõşõndaki işletim sistemleri için bu özellik,

HP Web JetAdmin’den de bulunabilir.

background image

TK