HP LaserJet 2200 Printer series - HP Mü teri Hizmetleri (Servis ve Destek)

background image

HP Müşteri Hizmetleri (Servis ve Destek)

HP Müşteri Hizmetleri (Servis ve Destek)

HP Müşteri Hizmetleri (Servis ve Destek)

Çevrimiçi Hizmetler:

Çevrimiçi Hizmetler:

Çevrimiçi Hizmetler:

Çevrimiçi Hizmetler:
Modeminiz üzerinden

Modeminiz üzerinden

Modeminiz üzerinden

Modeminiz üzerinden
bilgilere

bilgilere

bilgilere

bilgilere

24-saat erişim için şu

hizmetleri öneririz:

World Wide Web URL

World Wide Web URL

World Wide Web URL

World Wide Web URL - Yazõcõ sürücüleri, güncelleştirilmiş HP yazõcõ
yazõlõmõ, ek ürün ve destek bilgileri şu URL’lerden edinilebilir::::
ABD’de, http://www.hp.com
Avrupa’da, http://www2.hp.com
Yazõcõ sürücüleri şu sitelerden edinilebilir:
Japonya’da, ftp://www.jpn.hp.com/drivers
Kore’de

http://www.hp.co.kr

Tayvan’da

http://www.hp.com.tw

veya yerel sürücü web sitesi http://www.dds.com.tw
America Online

America Online

America Online

America Online - America Online/Bertelsmann’a ABD, Fransa,
Almanya ve İngiltere’den ulaşõlabilir. - Buradan, yazõcõ sürücüleri,
güncelleştirilmiş HP yazõcõ yazõlõmõ ve HP ürünleri hakkõndaki
sorularõnõzõn yanõtlanmasõna yardõmcõ olacak destek belgeleri
bulabilirsiniz. Gezintinize başlamak için HP anahtar sözcüğünü
kullanõn veya kaydolmak için 1-800-827-6364’ten tercih edilen
müşteri numarasõ 1118’i arayõn. Avrupa’da, aşağõda verilen
numaralardan size uygun olanõ arayõn:
Avusturya

0222 58 58 485

Fransa

++353 1 704 90 00

Almanya

0180 531 31 64

İsviçre

0848 80 10 11

İngiltere

0800 279 1234

CompuServe

CompuServe

CompuServe

CompuServe - Yazõcõ sürücüleri, güncelleştirilmiş HP yazõcõ
yazõlõmõna ulaşabilir ve CompuServe’in "HP User’s forums" (GO HP)
- HP kullanõcõ forumlarõnda diğer üyelerle karşõlõklõ bilgi
paylaşabilirsiniz veya 1-800-524-3388 arayõp, kaydolmak için 51
numaralõ temsilciyle görüşebilirsiniz. (CompuServe’e, İngiltere,
Fransa, Belçika, İsviçre, Almanya ve Avusturya’dan da ulaşõlabilir.)

ABD ve Kanada’da

ABD ve Kanada’da

ABD ve Kanada’da

ABD ve Kanada’da
yazõlõm hizmet

yazõlõm hizmet

yazõlõm hizmet

yazõlõm hizmet
programlarõna,

programlarõna,

programlarõna,

programlarõna,
sürücülere ve elektronik

sürücülere ve elektronik

sürücülere ve elektronik

sürücülere ve elektronik
bilgi sistemlerine ulaşõm

bilgi sistemlerine ulaşõm

bilgi sistemlerine ulaşõm

bilgi sistemlerine ulaşõm

Şu siteyi ziyaret edin:

Şu siteyi ziyaret edin:

Şu siteyi ziyaret edin:

Şu siteyi ziyaret edin:
http://www.hp.com/

http://www.hp.com/

http://www.hp.com/

http://www.hp.com/
go/support (site dili

go/support (site dili

go/support (site dili

go/support (site dili
İngilizce’dir.)

İngilizce’dir.)

İngilizce’dir.)

İngilizce’dir.)
Telefon:

Telefon:

Telefon:

Telefon:
(805) 257-5565

Posta Adresi:

Posta Adresi:

Posta Adresi:

Posta Adresi:
Hewlett-Packard Co.
P.O. Box 1754
Greeley, CO 80632
U.S.A.

Faks:

Faks:

Faks:

Faks:
(805) 257-6866

Asya

Asya

Asya

Asya----Pasifik ülkelerinde:

Pasifik ülkelerinde:

Pasifik ülkelerinde:

Pasifik ülkelerinde:

Şu siteyi ziyaret edin: http://www.hp.com/ go/support (site dili

Şu siteyi ziyaret edin: http://www.hp.com/ go/support (site dili

Şu siteyi ziyaret edin: http://www.hp.com/ go/support (site dili

Şu siteyi ziyaret edin: http://www.hp.com/ go/support (site dili
İngilizce’dir.)

İngilizce’dir.)

İngilizce’dir.)

İngilizce’dir.)
(65) 740-4477 numaralõ telefondan Mentor Media ile bağlantõ kurun
(Hong Kong, Endonezya, Filipinler, Malezya ve Singapur). Kore’de,
(82) (2) 3270-0805 veya (82) (2) 3270-0893 numaralõ telefonlarõ arayõn.

Avustralya, Yeni Zelanda

Avustralya, Yeni Zelanda

Avustralya, Yeni Zelanda

Avustralya, Yeni Zelanda
ve Hindistan’da:

ve Hindistan’da:

ve Hindistan’da:

ve Hindistan’da:

Şu siteyi ziyaret edin: http://www.hp.com/ go/support (site dili

Şu siteyi ziyaret edin: http://www.hp.com/ go/support (site dili

Şu siteyi ziyaret edin: http://www.hp.com/ go/support (site dili

Şu siteyi ziyaret edin: http://www.hp.com/ go/support (site dili
İngilizce’dir.)

İngilizce’dir.)

İngilizce’dir.)

İngilizce’dir.)
Avustralya ve Yeni Zelanda’da (61) (2) 565-6099 numaralõ telefonu
arayõn.
Hindistan’da, (91) (11) 682-6035 numaralõ telefonu arayõn.

background image

iv

iv

iv

iv

TK

Avrupa İngilizcesi için:

Avrupa İngilizcesi için:

Avrupa İngilizcesi için:

Avrupa İngilizcesi için:

Şu siteyi ziyaret edin: http://www.hp.com/ go/support (site dili

Şu siteyi ziyaret edin: http://www.hp.com/ go/support (site dili

Şu siteyi ziyaret edin: http://www.hp.com/ go/support (site dili

Şu siteyi ziyaret edin: http://www.hp.com/ go/support (site dili
İngilizce’dir.)

İngilizce’dir.)

İngilizce’dir.)

İngilizce’dir.)
İngiltere’de, (44) (142) 986-5511 numaralõ telefonu arayõn. İrlanda’da
ve İngiltere dõşõnda,
(44) (142) 986-5511 numaralõ telefonu arayõn.

HP doğrudan aksesuar

HP doğrudan aksesuar

HP doğrudan aksesuar

HP doğrudan aksesuar
ve tedarik malzemeleri

ve tedarik malzemeleri

ve tedarik malzemeleri

ve tedarik malzemeleri
siparişi:

siparişi:

siparişi:

siparişi:

1-800-538-8787 (ABD) veya 1-800-387-3154 (Kanada) numaralõ
telefonlarõ arayõn.

HP Destek Yardõm CD’si:

HP Destek Yardõm CD’si:

HP Destek Yardõm CD’si:

HP Destek Yardõm CD’si:

Bu destek aracõ, HP ürünleriyle ilgili teknik ve ürün bilgileri sağlamak
amacõyla hazõrlanmõş, kapsamlõ bir çevrimiçi bilgi sistemi sağlar.
Üç ayda bir yenilenen bu servisten yararlanmak için ABD ve
Kanada’da, 1-800-457-1762 numaralõ telefonu arayõn. Hong Kong,
Endonezya, Malezya Singapur’da (65) 740-4477 numaralõ telefondan
Mentor Media’yõ arayõn.

HP Servis Bilgileri:

HP Servis Bilgileri:

HP Servis Bilgileri:

HP Servis Bilgileri:

HP-Yetkili Satõcõlarõnõ bulmak için, 1-800-243-9816 (ABD) veya
1-800-387-3867 numaralõ telefonlarõ arayõn (Kanada).

HP Servis Bilgileri:

HP Servis Bilgileri:

HP Servis Bilgileri:

HP Servis Bilgileri:

1-800-835-4747 (ABD) veya 1-800-268-1221 (Kanada) numaralõ
telefonlarõ arayõn.
Genişletilmiş Servis 1-800-446-0522

Dünya Genelinde Müşteri Desteği

Dünya Genelinde Müşteri Desteği

Dünya Genelinde Müşteri Desteği

Dünya Genelinde Müşteri Desteği

ABD ve Kanada için Müşteri Destek

ABD ve Kanada için Müşteri Destek

ABD ve Kanada için Müşteri Destek

ABD ve Kanada için Müşteri Destek
ve Ürün Onarõm Yardõmõ

ve Ürün Onarõm Yardõmõ

ve Ürün Onarõm Yardõmõ

ve Ürün Onarõm Yardõmõ

(Ek ürün onarõm bilgileri için bu

(Ek ürün onarõm bilgileri için bu

(Ek ürün onarõm bilgileri için bu

(Ek ürün onarõm bilgileri için bu
kullanõm kõlavuzunun servis ve

kullanõm kõlavuzunun servis ve

kullanõm kõlavuzunun servis ve

kullanõm kõlavuzunun servis ve
destek bölümüne bakõn.)

destek bölümüne bakõn.)

destek bölümüne bakõn.)

destek bölümüne bakõn.)

Garanti süresi içinde ücretsiz servis için, pazartesi-cuma
arasõ saat 06.00-22.00 saatleri arasõnda, Cumartesi
günü 09.00-16.00 saatleri (Dağ Saati) arasõnda
(1) (208) 323-2551 numaralõ telefonu arayõn. Bununla
birlikte, standart uzun mesafe telefon ücretlerini siz
ödersiniz. Telefon açtõğõnõzda sisteminizin yakõnõnda
bulunun ve seri numaranõzõ yanõnõzda bulundurun.

Yazõcõnõzõn onarõma gereksinimi olduğunu biliyorsanõz,
size en yakõn HP-Yetkili servis sağlayõcõyõ bulmak
için 1-800-243-9816 numaralõ telefonu veya HP servis
merkezine ulaşmak için 1-208-323-2551 numaralõ
telefonu arayõn.

Garanti-sonrasõ telefon yardõmõ, ürün sorularõnõzõ
yanõtlamak için yürürlükte olacaktõr. Pazartesi-Cuma
günleri arasõ, saat 09.00-15.00 saatleri arasõnda
(1) (900) 555-1500 (Dakikasõ yalnõzca 2.50* ABD dolarõ)
veya 1-800-999-1148 (Arama başõna 25* ABD dolarõ,
Visa veya MasterCard, ABD ve Kanada) numaralõ
telefonlarõ arayõn (Dağ Saati).

Arama ücretleri destek

teknisyeniyle görüşmeye başladõğõnõz anda işlemeye
başlar. *Bu fiyatlar değişebilir.

HP Müşteri Hizmetleri (Servis ve Destek) (Devam Edecek)

HP Müşteri Hizmetleri (Servis ve Destek) (Devam Edecek)

HP Müşteri Hizmetleri (Servis ve Destek) (Devam Edecek)

HP Müşteri Hizmetleri (Servis ve Destek) (Devam Edecek)

background image

TK

vvvv

Avrupa, Asya-Pasifik ve dünyanõn diğer yerlerinde, Müşteri Destek Merkezi Dil

Avrupa, Asya-Pasifik ve dünyanõn diğer yerlerinde, Müşteri Destek Merkezi Dil

Avrupa, Asya-Pasifik ve dünyanõn diğer yerlerinde, Müşteri Destek Merkezi Dil

Avrupa, Asya-Pasifik ve dünyanõn diğer yerlerinde, Müşteri Destek Merkezi Dil
ve Ülke

ve Ülke

ve Ülke

ve Ülke----İçi Seçenekleri’nden

İçi Seçenekleri’nden

İçi Seçenekleri’nden

İçi Seçenekleri’nden

pazartesiden cumaya kadar 8.30-18.00 saatleri arasõnda yararlanõlabilir.
HP, garanti süresince ücretsiz telefonla destek hizmeti vermektedir. Aşağõda verilen telefon numarasõnõ
arayarak, size yardõm etmek için bekleyen sorumlu bir ekiple görüşebilirsiniz. Garanti süreniz dolduktan
sonra destek talep ettiğinizde, aynõ telefondan ücretsiz olarak destek alabilirsiniz. Ücretlendirme, olay
bazõnda yapõlõr. HP’yi aradõğõnõzda şu bilgileri hazõr bulundurun: ürünün adõ ve seri numarasõ, satõn alõndõğõ
tarih, sorunun açõklamasõ.
İngilizce

İngilizce

İngilizce

İngilizce

Flamanca

Flamanca

Flamanca

Flamanca

Fransõzca

Fransõzca

Fransõzca

Fransõzca

İrlanda: (353) 0 (1) 662-5525
İngiltere: (44) (0) 207 512-5202
Uluslararasõ:
(44) (0) 207 512-5202
Belçika: (32) 0 (2) 626-8806
Hollanda: (31) 0 (20) 606-8751
Fransa: (33) (01) 43-62-3434
Belçika: (32) 0 (2) 626-8807
İsviçre: (41) 0 (84) 880-1111

Almanca

Almanca

Almanca

Almanca

Norveççe

Norveççe

Norveççe

Norveççe
Danimarka dili

Danimarka dili

Danimarka dili

Danimarka dili
Fince

Fince

Fince

Fince
İsveç

İsveç

İsveç

İsveç
İtalyanca

İtalyanca

İtalyanca

İtalyanca
İspanyolca

İspanyolca

İspanyolca

İspanyolca
Portekizce

Portekizce

Portekizce

Portekizce

Almanya: (49) (180) 525-8143
Avusturya: (43) 0810 00 6080
Norveç: (47) 2211-6299
Danimarka: (45) 3929-4099
Finlandiya: (358) 0203-47288
İsveç: (46) 0 (8) 619-2170
İtalya: (39) 0 (2) 264-10350
İspanya: (34) (90) 232-1123
Portekiz: (351) 21 317-6333

Ülke

Ülke

Ülke

Ülke

-

içi destek numaralarõ:

içi destek numaralarõ:

içi destek numaralarõ:

içi destek numaralarõ:

Garanti süreniz dolduktan sonra ek ürün onarõm hizmetleri talep

ediyorsanõz veya ülkeniz listede yer almõyorsa, bkz. Dünya Çapõndaki Satõş ve Servis Bürolarõ.
Arjantin
Avustralya
Birleşik Arap
Brezilya
Çek
Emirlikleri
Çin
Cumhuriyeti
Endonezya
Filipinler
Güney Afrika

Hindistan
Hong Kong
İsrail
Japonya
Kanada
Kore

(54 11) 4778-8380
(61) (3) 8877-8000
971-4-8839292
(011) 829-6612
420) (2) 61307 310

(86) 0(10) 6564-5959
(30) (0) 1 619-6411
(62) (21) 350-3408
(63) (2) 867-3551894-1451
RSA dõşõnda: 27-11 258 9301
RSA dahilinde: 086 000 1030
(91) (11) 682-6035
800-96-7729
(972) (9) 9 52 48 48
(81) (3) 5346 1891 3335-8333
1 (800) 387-3867
82) (2) 3270-0805
Seul dõşõndaysanõz, şu numarayõ
arayõn: (080) 999-0700

Macaristan
Malezya

Meksika
Polonya
Rusya

Şili
Singapur
Tayland
Tayvan
Türkiye
Ukrayna
Vietnam
Yeni Zelanda

Yunanistan

(365) 0(1) 382-1111
(60) (3) 295-2566
Penang 1 300 88 00 28
800 427-6684
(48) (22) 519-0600
Moskova: 7-095 797 3520
St. Petersburg: 7-812 346 7997
800-360999
(65) 272-5300
66 (2) 661-4000
(886) (2) 2717-0055
(90) 212 221 6969
7- (380-44) 490-3520
84 (8) 823-4530
(64) (9) 356-6640 veya
0800 445- 543 (ücretsiz arama)
(30) 0(1) 619-6411

Dünya Genelinde Müşteri Desteği (Devam Edecek)

Dünya Genelinde Müşteri Desteği (Devam Edecek)

Dünya Genelinde Müşteri Desteği (Devam Edecek)

Dünya Genelinde Müşteri Desteği (Devam Edecek)

background image

vi

vi

vi

vi

TK

background image

TK

vii

İçindekiler

HP Müşteri Hizmetleri (Servis ve Destek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii

1 Yazõcõnõn Temel Özellikleri

1 Yazõcõnõn Temel Özellikleri

1 Yazõcõnõn Temel Özellikleri

1 Yazõcõnõn Temel Özellikleri

Yazõcõyla Tanõşma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Yazõcõ Yapõlandõrmasõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Yazõcõnõn Özellikleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Yazõcõ Yazõlõmõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Windows Yüklemesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Windows için Yazõlõm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
HP JetSend (Web - Windows 9x/NT 4.0/yalnõzca Millennium) . 15
Macintosh Yüklemesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Macintosh Bilgisayarlar için Yazõlõm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ağ Yüklemesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ağa Bağlõ Bilgisayarlar için Yazõlõm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Yazõlõm Yükleme İpuçlarõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Kontrol Paneli Düğmeleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Düğme Kullanõmõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

FIR Bağlantõ Noktasõyla Baskõ (Kablosuz Baskõ) . . . . . . . . . . . . . . 25

Kablosuz Baskõ Talimatlarõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Arabirim Bağlantõ Noktalarõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Aksesuarlar ve Sipariş Bilgileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

2 Baskõ İşleri

2 Baskõ İşleri

2 Baskõ İşleri

2 Baskõ İşleri

Genel Bakõş. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Kağõt ve Diğer Ortamlarõn Satõn Alõnmasõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Ortam Giriş Seçenekleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Tepsi 1 İçin Ortam Boyutlarõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Tepsi 2 ve Seçimlik Tepsi 3 İçin Kağõt Boyutlarõ. . . . . . . . . . . . 36
Seçimlik 500-sayfalõk Tepsi 3 İçin Kağõt Boyutlarõ . . . . . . . . . . 37

Tepsi 1'e Ortam Yüklenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Tepsi 2 veya Seçimlik 250-sayfalõk
Tepsi 3'e Ortam Yüklenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Seçimlik 500 Sayfalõk Tepsi 3'e Ortam Yüklenmesi . . . . . . . . . . . . 41
Ortam Çõkõş Seçenekleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Baskõ İşleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Etiket Üzerine Baskõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Asetat Üzerine Baskõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Özel Boyutlu Ortamlara veya Kartlara Baskõ . . . . . . . . . . . . . . 47
Ortamõn Her İki Yüzüne Baskõ (Dupleksleme) . . . . . . . . . . . . . 48
Antetli Kağõt veya Önceden Basõlõ Formlara Baskõ. . . . . . . . . . 51

background image

viii

TK

Baskõ İşinin İptali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Yazõlõmla Özellikleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Yazõcõ Sürücüsünün Özellikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
HP LaserJet yazõcõnõn özellikleri Yapõlandõrma ve
HP LaserJet Utility (Yardõmcõ Programõ). . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

3 Yazõcõyla İlgili İpuçlarõ ve Bakõmõ

3 Yazõcõyla İlgili İpuçlarõ ve Bakõmõ

3 Yazõcõyla İlgili İpuçlarõ ve Bakõmõ

3 Yazõcõyla İlgili İpuçlarõ ve Bakõmõ

Genel Bakõş. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
UltraPrecise Toner Kartuşunun Yönetimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

HP’nin, HP Dõşõndaki Toner Kartuşlarõyla İlgili İlkesi . . . . . . . . 64
Toner Kartuşunun Saklanmasõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Toner Kartuşunun Tahmini Ömrü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Toner Kartuşlarõnõn Geri Kazanõlmasõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Tonerin Yeniden Dağõtõlmasõ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Yazõcõnõn Temizlenmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Yazõcõ Temizlik İşlemlerinin Yapõlmasõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
İç Temizlik İşlemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

4 Sorunlarõn Çözülmesi

4 Sorunlarõn Çözülmesi

4 Sorunlarõn Çözülmesi

4 Sorunlarõn Çözülmesi

Genel Bakõş. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Sorun Giderme Kontrol Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Genel Baskõ Sorunlarõnõn Giderilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Özel Sayfalarõn Basõlmasõ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Deneme Sayfasõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Kendini Test/Konfigürasyon Sayfasõ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Temizlik İşlemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Yazõ Tipleri Listesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Kağõtlarõn Sõkõşmalarõnõn Giderilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Baskõ Kalitesi Sorunlarõnõn Çözümü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Baskõ Kalitesi Kontrol Listesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Görüntü Bozukluk Örnekleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Kablosuz Baskõ Sorunlarõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Kontrol Paneli Mesajlarõyla İlgili Sorunlarõn Giderilmesi . . . . . . . . . 95

Temel Kontrol Paneli Mesajlarõ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Kontrol Paneli Hata Mesajlarõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
İkincil Işõk Düzenekleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Ağ Baskõ Sorunlarõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Windows'ta Sõk Rastlanan Sorunlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Macintosh'ta Sõk Rastlanan Sorunlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Farklõ Bir PPD (PostScript Printer Description) Seçilmesi . . . 111

PostScript (PS) Hatalarõnõn Giderilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

background image

TK

ix

5 Servis ve Destek

5 Servis ve Destek

5 Servis ve Destek

5 Servis ve Destek

Yararlanma Olanağõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Yazõcõyõnõn Ambalajõna Geri Yerleştirilmesi İçin İlkeler . . . . . . . . . 115
Servis Bilgi Formu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
HP Bakõm Anlaşmalarõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Yerinde Servis Anlaşmalarõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Hewlett-Packard Sõnõrlõ Garanti Beyanõ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Toner Kartuşunun Ömrü Boyunca Sõnõrlõ Garanti . . . . . . . . . . . . . 121
Dünya Çapõndaki Satõş ve Servis Bürolarõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Ek A Özellikler

Ek A Özellikler

Ek A Özellikler

Ek A Özellikler

Yazõcõ Özellikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
FCC Uygunluklarõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Çevresel Ürün Yönetimi Programõ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Çevre Koruma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Malzeme Güvenlik Veri Sayfasõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Düzenleme Bilgileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Uygunluk Bildirimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Lazer Güvenlik Beyanõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Kanada DOC Uygunluklarõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
LED Güvenliği. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
VCCI Beyanõ (Japonya) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Korean EMI Beyanõ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Finlandiya için Lazer Beyanõ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

Ek B Ortam Özellikleri

Ek B Ortam Özellikleri

Ek B Ortam Özellikleri

Ek B Ortam Özellikleri

Genel Bakõş. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Desteklenen Kağõt Boyutlarõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Kağõt Kullanõmõ İlkeleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Kağõt Özellikleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Baskõ ve Kağõt Saklama Ortamlarõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Zarflar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

İki Ucu Kõvrõlarak Yapõştõrõlmõş Zarflar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Yapõşkan Bant ya da Kapağõ Olan Zarflar . . . . . . . . . . . . . . . 145
Zarf Marjlarõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Zarflarõn Depolanmasõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Etiketler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Etiket Yapõsõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Asetatlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

background image

x

TK

Ek C Yazõcõ Belleği ve Artõrõlmasõ

Ek C Yazõcõ Belleği ve Artõrõlmasõ

Ek C Yazõcõ Belleği ve Artõrõlmasõ

Ek C Yazõcõ Belleği ve Artõrõlmasõ

Genel Bakõş. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Yazõcõ Belleği. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Belleğin Takõlmasõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Takõlan Belleğin Kontrol Edilmesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
HP JetDirect EIO Kartõnõn Takõlmasõ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

Ek D Yazõcõ Komutlarõ

Ek D Yazõcõ Komutlarõ

Ek D Yazõcõ Komutlarõ

Ek D Yazõcõ Komutlarõ

Genel Bakõş. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
PCL Yazõcõ Komut Sözdizimini Anlama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Escape Sõralarõnõ Birleştirme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Escape Karakterleri Girme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
PCL Yazõ Tiplerini Seçme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Dizin

Dizin

Dizin

Dizin

background image

TK

Bölüm 1 Yazõcõnõn Temel Özellikleri 1111

1

Yazõcõnõn Temel

Özellikleri

Yazõcõyla Tanõşma

Yazõcõyla Tanõşma

Yazõcõyla Tanõşma

Yazõcõyla Tanõşma

Bu kõsõmda aşağõdaki konularda bilgi verilmektedir:

!

Yazõcõ Yapõlandõrmasõ

!