HP LaserJet 2200 Printer series - YazÆlÆmla Özellikleri

background image

Yazõlõmla Özellikleri

Yazõlõmla Özellikleri

Yazõlõmla Özellikleri

Yazõlõmla Özellikleri

Bu kõsõmda, yazõcõ yazõlõmõndan denetlenen yaygõn baskõ işlerinin bir
listesi verilmektedir.

Not

Not

Not

Not

Windows dõşõndaki işletim sistemleri için bu özelliklerin bir kõsmõnõ

HP Web JetAdmin ile kullanabilirsiniz (bkz.: HP Web JetAdmin).