HP LaserJet 2200 Printer series - Ortam ÇÆkÆ  Seçenekleri

background image

Ortam Çõkõş Seçenekleri

Yazõcõyla birlikte iki çõkõş bölmesi verilir. Üst çõkõş bölmesi, arka çõkõş
bölmesinin kapalõ olduğu durumlarda kullanõlõr. Arka çõkõş bölmesi,
arka çõkõş bölmesinin açõk olduğu durumlarda kullanõlõr.

Not

Not

Not

Not

Tepsi 1 ve arka çõkõş bölmesi beraber kullanõldõğõnda, baskõ işiniz için

size düzgün bir kağõt yolu sağlanõr.

Üst çõkõş

bölmesi

Arka çõkõş

bölmesi

background image

TK

Bölüm 2 Baskõ İşleri 43

43

43

43