HP LaserJet 2200 Printer series - BaskÆ Å leri

background image

Baskõ İşleri

Baskõ İşleri

Baskõ İşleri

Baskõ İşleri

Not

Not

Not

Not

Özel boyutlu ortamlara baskõ
yapõldõğõnda, baskõ hõzlarõ otomatik
olarak düşürülür.

Zarf Üzerine Baskõ

Zarf Üzerine Baskõ

Zarf Üzerine Baskõ