HP LaserJet 2200 Printer series - YazÆcÆ Özellikleri

background image

Yazõcõ Özellikleri

HP LaserJet 2200

HP LaserJet 2200

HP LaserJet 2200

HP LaserJet 2200

Seçimlik Tepsi 3’le

Seçimlik Tepsi 3’le

Seçimlik Tepsi 3’le

Seçimlik Tepsi 3’le
birlikte HP LaserJet

birlikte HP LaserJet

birlikte HP LaserJet

birlikte HP LaserJet
2200 (250-sayfa)

2200 (250-sayfa)

2200 (250-sayfa)

2200 (250-sayfa)

Seçimlik Tepsi 3’le

Seçimlik Tepsi 3’le

Seçimlik Tepsi 3’le

Seçimlik Tepsi 3’le
birlikte HP LaserJet

birlikte HP LaserJet

birlikte HP LaserJet

birlikte HP LaserJet
2200 (500-sayfa)

2200 (500-sayfa)

2200 (500-sayfa)

2200 (500-sayfa)

Yükseklik

255 mm (10.0 inç.)

334 mm (13.2 inç.)

395mm (15,6 inç.)

En

405 mm (16,0 inç.)

405 mm (16,0 inç.)

405 mm (16,0 inç.)

Derinlik (gövde)

435 mm (17,1 inç.)

435 mm (17,1 inç.)

435 mm (17,1 inç.)

Ağõrlõk (toner
kartuşuyla birlikte)

14,0 kg (29,0 lbs)

17,1 kg (35,9 lbs)

18,7 kg (39,4 lbs)

Elektrik Özellikleri

Elektrik Özellikleri

Elektrik Özellikleri

Elektrik Özellikleri

110-Volt Modelleri

110-Volt Modelleri

110-Volt Modelleri

110-Volt Modelleri

220-Volt Modelleri

220-Volt Modelleri

220-Volt Modelleri

220-Volt Modelleri

Enerji Gereksinimleri

100-127V (+/- %10)
50/60 Hz (+/- 3 Hz)

220-240V (+/- %10)
50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Normal bir ürün için önerilen
devre kapasitesi

5,0 Amper

2,5 Amper

Ortalama Enerji Tüketimi
(Watt) - HP LaserJet 2200 seri
yazõcõlar

Baskõ sõrasõnda (18 PPM) =
382 W
Beklemede = 12 W
Güç tasarrufu kipinde = 12 W
Kapalõ kipte = 0 W

Baskõ sõrasõnda (18 PPM) =
393 W
Beklemede = 14 W
Güç tasarrufu kipinde = 14 W
Kapalõ kipte= 0 W

Güç Tasarrufu etkinlik süresi öndeğeri 15 dakika.

Değiştirilecek değerler. Varolan bilgiler için, bkz: http://www.hp.com/support/lj2200.

background image

128

128

128

128 Ek A Özellikler

TK

UYARI!

UYARI!

UYARI!

UYARI!

Enerji ihtiyacõ yazõcõnõn satõldõğõ bölgeye göredir. Çalõşma voltajlarõnõ

dönüştürmeyin. Bu, yazõcõya zarar verebileceği gibi ürün garantisini de

geçersiz kõlabilir.

Ortam Özellikleri

Ortam Özellikleri

Ortam Özellikleri

Ortam Özellikleri

Çalõşõrken Baskõda

Çalõşõrken Baskõda

Çalõşõrken Baskõda

Çalõşõrken Baskõda

Depolama/Beklemede

Depolama/Beklemede

Depolama/Beklemede

Depolama/Beklemede

Sõcaklõk
(yazõcõ ve toner kartuşu)

15

°

32.5

°

C

(59

°

89

°

F)

-20

°

40

°

C

(-4

°

104

°

F)

Bağõl Nem

%10 - %80

%10 - %90%

Akustik Emisyonlar

Akustik Emisyonlar

Akustik Emisyonlar

Akustik Emisyonlar
(HP LaserJet 2200)

(HP LaserJet 2200)

(HP LaserJet 2200)

(HP LaserJet 2200)

Operatör Konumu

Operatör Konumu

Operatör Konumu

Operatör Konumu

ISO 9296’ya göre

ISO 9296’ya göre

ISO 9296’ya göre

ISO 9296’ya göre

Baskõda (18 PPM)

L

pAm

= 52 dB(A)

Güç Tasarrufu

Hafif sesli

Ses Gücü

Ses Gücü

Ses Gücü

Ses Gücü

ISO 9296’ya göre

ISO 9296’ya göre

ISO 9296’ya göre

ISO 9296’ya göre

Baskõda (18 PPM)

L

WAd

= 6,6 bels(A)

Güç Tasarrufu

Hafif sesli

6.3 bels ses gücüne eşit ya da bundan güçlü yazõcõlarõ ayrõ bir odaya veya bölmeye yerleştirmek isteyebilirsiniz.

Değiştirilecek değerler. Değiştirilecek değerler için, bkz: http://www.hp.com/support/lj2200.

background image

TK

Ek A Özellikler 129

129

129

129

FCC Uygunluklarõ