HP LaserJet 2200 Printer series - Malzeme Güvenlik Veri SayfasÆ

background image

Malzeme Güvenlik Veri Sayfasõ

Malzeme Güvenlik Veri Sayfasõ

Malzeme Güvenlik Veri Sayfasõ

Malzeme Güvenlik Veri Sayfasõ

Malzeme Güvenlik Veri Sayfasõ (MSDS) HP’nin
http://www.hp.com/go/msds adresindeki LaserJet Destek web
sitesinden elde edilebilir. Amerika Birleşik Devletlerinde Yaşõyorsanõz
ve internet bağlantõnõz bulunmuyorsa (1) (800) 231-9300’den U.S.
HP FIRST’ü (istek üzerine faks hizmeti) arayõnõz. Malzeme Güvenlik
Veri Sayfalarõna ait liste için 7 dizin numarasõnõ kullanõnõz. -ABD
dõşõndaki müşterilerimizin HP Müşteri Hizmetleri (Servis ve Destek)
ile temas kurmasõ gerekmektedir.

background image

TK

Ek A Özellikler 133

133

133

133