HP LaserJet 2200 Printer series - Steg 2: Hitta skrivarens olika delar

background image

Steg 2: Hitta skrivarens olika delar

Följande illustration visar var de olika delarna på skrivaren sitter och
vad de kallas.

Bild 2

Skrivaren (framsida)

Bild 3

Skrivaren (baksida)

snabb IR-port

övre hölje

Fack 1
(med förlängning)

knappen A

VBRYT

,

och statuslampor)

strömbrytare

Fack 2

kontrollpanel

(S

TART

-knapp,

bakre

gränssnitt
kabellucka

två DIMM-platser

strömuttag

övre utmatningsfack

(med förlängning)

en EIO-plats och

utmatningsfack

background image

6

SVWW