HP LaserJet 2200 Printer series - Specifikationer

background image

Specifikationer

Obs!

Information om material och ytterligare information om skrivaren finns i den
elektroniska handboken på cd-skivan för HP LaserJet 2200.

Placeringskrav för skrivare i serien HP LaserJet 2200:

z

En hållbar, plan yta att ställa skrivaren på

z

Gott om plats runt skrivaren

z

Ett rum med god ventilation

z

Inget direkt solljus eller kontakt med kemikalier, inklusive ammoniakbaserade
rengöringslösningar

z

Adekvat strömförsörjning

z

En stabil omgivning utan plötsliga förändringar i temperatur eller luftfuktighet

z

Relativ luftfuktighet mellan 10 % och 80 %

z

Rumstemperatur mellan 15 ° och 32,5 ° C (59 ° till 89 ° F)

Skrivar
specifikationer

HP LaserJet 2200

HP LaserJet 2200
med ett valfritt tredje
250-arksfack

HP LaserJet 2200
med ett valfritt tredje
500-arksfack

Höjd

255 mm (10,0 tum)

334 mm (13,2 tum)

395 mm (15,6 tum)

Bredd

405 mm (16,0 tum)

405 mm (16,0 tum)

405 mm (16,0 tum)

Djup (huvuddel)

435 mm (17,1 tum)

435 mm (17,1 tum)

435 mm (17,1 tum)

Vikt
(med tonerkassett)

14,0 kg (29,0 lbs)

17,1 kg (35,9 lbs)

18,7 kg (39,4 lbs)

background image

SVWW

Specifikationer 23

Svenska

VARNING!

Elförbrukningen för en skrivare beräknas på det område där skrivaren säljs.
Frekvensomvandla ej spänningen i nätet. Det kan skada skrivaren och göra
produktgarantin ogiltig.

Elspecifikationer

110-voltsmodeller

220-voltsmodeller

Strömkrav

100-127 V (+/- 10 %)
50/60 Hz (+/- 3 Hz)

220-240 V (+/- 10 %)
50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Minimikrav på kretskapacitet för en
typisk produkt

5,0 A

2,5 A

Genomsnittlig strömförbrukning (Watt) -
(skrivare i serien HP LaserJet 2200)

Utskrift (18 sidor per
minut) = 400 W
Viloläge = 12 W
PowerSave = 12 W
Av = 0 W

Utskrift (18 sidor per
minut) = 400 W
Viloläge = 12 W
PowerSave = 12 W
Av = 0 W

Skrivaren går över till energisparläget PowerSave efter 15 minuter.
Värdena kan variera något. Aktuell information finns på http://www.hp.com/support/lj2200.

Miljödeklaration

Utskrift

Lagring/Viloläge

Temperatur
(skrivare och tonerkassett)

15 ° till 32,5 ° C
(59 ° till 89 ° F)

-20 ° till 40 ° C
(-4 ° till 104 ° F)

Relativ luftfuktighet

10 % till 80 %

10 % till 90 %

ljudnivå
(HP LaserJet 2200)

brevidstående

per ISO 9296

Utskrift (18 sidor per minut)

L

pAm

= 51 dB(A)

energisparläget PowerSave

I stort sett helt tyst

ljudnivå

per ISO 9296

Utskrift (18 sidor per minut)

L

WAd

= 6,6 bels(A)

energisparläget PowerSave

I stort sett helt tyst

Ställ skrivare med ljudnivå på 6,3 Bel eller mer i ett eget rum eller avdelning.
Värdena kan variera något. Aktuell information finns på http://www.hp.com/support/lj2200.

background image

24

SVWW