HP LaserJet 2200 Printer series - Muut ongelmat

background image

Muut ongelmat

Katso ohjeita muiden ongelmien ratkaisuun HP LaserJet 2200
-CD-levyllä sijaitsevasta online-käyttöoppaasta.

Tietoja HP:n asiakaspalvelusta on sivulla 2.

Huomaa

Käytä ohjauspaneelin simulaattoria ohjauspaneelin merkkivalojen
tulkitsemiseen. Lisätietoja on HP LaserJet 2200 -CD-levyllä
sijaitsevassa online-käyttöoppaassa.

background image

22

FIWW