HP LaserJet 2200 Printer series - Trinn 8: Skrive ned og oppbevare viktig informasjon

background image

Trinn 8: Skrive ned og oppbevare viktig
informasjon

1

Når du er ferdig med programvareinstallasjonen, bør du legge
HP LaserJet 2200-CDen tilbake i etuiet og legge den på et lett
tilgjengelig sted.

2

Hvis du må kontakte HPs kundestøtte (service og støtte), trenger
du modellnummeret og serienummeret til produktet. Disse finner
du på baksiden av HP LaserJet 2200-produktet. Skriv ned disse
opplysingene på innsiden av omslaget til denne veiledningen nå.

3

I tillegg må du vite når produktet ble kjøpt, og HP anbefaler
derfor at du stifter den daterte kvitteringen eller kjøpsbeviset
til veiledningens omslag.

Installasjonen av skriveren er nå fullført.

Vi anbefaler at du oppbevarer denne installasjonsveiledningen
lett tilgjengelig.

background image

NOWW

Hvis du får problemer 21

Norsk