HP LaserJet 2200 Printer series - Trinn6: Feste strømledningen

background image

Trinn 6: Feste strømledningen

1

Finn av/på-bryteren på siden av skriveren og forsikre deg om at
skriveren er slått av.

2

Fest strømledningen til skriveren og koble den til i en jordet
skjøtekontakt eller et vekselstrømuttak.

Merk

Bruk kun strømledningen som fulgte produktet.

3

Slå på skriveren.

Figur 6

Feste strømledning

background image

12

NOWW