HP LaserJet 2200 Printer series - Spesifikasjoner

background image

Spesifikasjoner

Merk

Du finner spesifikasjoner for utskriftsmateriale og tilleggsspesifikasjoner for skriveren i
den elektroniske brukerhåndboken på CDen HP LaserJet 2200.

Krav til plassering for skrivere i HP LaserJet 2200-serien:

z

Et solid, plant underlag.

z

God klaring rundt skriveren.

z

God ventilasjon i rommet.

z

Ingen fare for direkte sollys eller kontakt med kjemikalier, også ammoniakkbaserte
rengjøringsmidler.

z

Tilstrekkelig strømtilførsel.

z

Et stabilt miljø—uten store svingninger i temperatur eller fuktighet.

z

Relativ fuktighet 10 % til 80 %.

z

Romtemperatur 15 °C til 32,5 °C.

Skriverspesifikasjoner

HP LaserJet 2200

HP LaserJet 2200
med skuff 3
(for 250 ark,
ekstrautstyr)

HP LaserJet 2200
med skuff 3
(for 500 ark,
ekstrautstyr)

Høyde

255 mm

334 mm

395 mm

Bredde

405 mm

405 mm

405 mm

Dybde (hoveddel)

435 mm

435 mm

435 mm

Vekt (med tonerkassett)

14,0 kg

17,1 kg

18,7 kg

background image

NOWW

Spesifikasjoner 23

Norsk

ADVARSEL!

Strømkravene tar utgangspunkt i regionen hvor skriveren selges. Forandre ikke på
driftsspenninger, da dette kan skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig.

Elektriske spesifikasjoner

110 V-modeller

220 V-modeller

Krav til strømforsyning

100-127V (+/- 10 %)
50/60 Hz (+/- 3 Hz)

220-240V (+/- 10 %)
50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Minste anbefalte effektkapasitet for
typisk produkt

5 A

2,5 A

Gjennomsnittlig strømforbruk (Watt) -
(HP LaserJet 2200-serien)

Utskrift (18 SPM) = 400 W
Klar-tilstand = 12 W
Strømsparing = 12 W
Av = 0 W

Utskrift (18 SPM) = 400 W
Klar-tilstand = 12 W
Strømsparing = 12 W
Av = 0 W

Standard aktiveringstid for strømsparing er 15 minutter.
Oppgitte verdier kan endres. Se http://www.hp.com/support/lj2200 for oppdatert informasjon.

Miljøspesifikasjoner

Drift og utskrift

Oppbevaring/Klar-tilstand

Temperatur
(skriver og tonerkassett)

15 til 32,5 °C

-20 til 40 °C

Relativ fuktighet

10 % til 80 %

10 % til 90 %

Akustiske utslipp
(HP LaserJet 2200)

Operatørplass

Fastsatt ifølge ISO 9296

Utskrift (18 SPM)

L

pAm

= 51 dB(A)

Strømsparing

Praktisk talt uhørlig

Lydeffekt

Fastsatt ifølge ISO 9296

Utskrift (18 SPM)

L

WAd

= 6,6 bel(A)

Strømsparing

Praktisk talt uhørlig

Skrivere med en lydeffekt på 6,3 bel eller høyere, bør plasseres i et eget rom eller avlukke.
Oppgitte verdier kan endres. Se http://www.hp.com/support/lj2200 for oppdatert informasjon.

background image

24

NOWW