HP LaserJet 2200 Printer series - ×ingsnis6: Pritvirtinkite elektros laidà

background image

Žingsnis 6: Pritvirtinkite elektros laidą

11

Lietuvi

škai

Žingsnis 6: Pritvirtinkite elektros laidą

1

Elektros jungiklis yra įmontuotas spausdintuvo šone. Patikrinkite,
ar spausdintuvas yra išjungtas.

2

Įjunkite spausdintuvo elektros laidą į įžemintą rozetę arba AC
išvadą.

Pastaba

Naudokite tik tą elektros laidą, kuris pridėtas prie produkto.

3

Įjunkite spausdintuvą.

Iliustracija 6

Prijunkite elektros laidą

background image

12

LTWW