HP LaserJet 2200 Printer series - Windows instaliavimas

background image

Windows instaliavimas

Yra skirtingi Windows instaliavimo būdai, priklausomai nuo to,
kokį kabelį jūs prijungėte:

z

Jeigu jūs prijungėte lygiagretų kabelį, žiūr. žemiau pateiktą skyrių.

z

Jeigu jūs prijungėte USB kabelį, skaitykite puslapį 15.

z

Jeigu jūs prijungėte tinklo kabelį, skaitykite puslapį 18.

Jeigu jūs prijungėte lygiagretų kabelį

Pastaba

Šios programinės įrangos instaliavimo instrukcijos numato, kad jūsų kompiuteris
IŠJUNGTAS vykdant “5 žingsnis: Prijunkite spausdintuvo laidą” ir “Žingsnis 6: Pritvirtinkite
elektros laidą”. Jeigu vykdant tuos žingsnius jūsų kompiuteris buvo ĮJUNGTAS ir nebuvo
pakartotinai paleistas, galima instaliuoti programinę įrangą, tačiau tvarka šiek tiek skirsis
nuo žemiau pateiktos tvarkos. Instaliuodami naudokitės Windows NT 4.0 instrukcijomis,
pateiktomis puslapyje14.

1

Išjunkite kompiuterį ir išeikite iš visų atidarytų programų.

2

Windows versijai žingsniai yra tokie:

Windows
3.1x (tik
tvarkyklė)

a

Spauskite Main (pagrindinis meniu), Control Panel (valdymo pultas),
Printers (spausdintuvai).

b

Langelyje Printers (Spausdintuvai) spragtelėkite Add (Pridėkite). Peržiūros
meniu išsirinkite Install Unlisted (nesantis sąraše) arba Updated Printer
(spausdintuvo atnaujinimas), tada spauskite Install (Įdiegti).

c

Įdėkite HP LaserJet 2200 kompaktinį diską į kompaktinių diskų kaupiklį.

d

Spragtelėkite Browse (pasirinkti). Nueikite į “D:\Lietuvių\Tvarkyklės\Win3x”
(kur D yra jūsų kompaktinio disko kaupiklio raidė). Išsirinkite “oemsetup.inf”
ir spragtelkite OK.

e

Išsirinkite HP LaserJet 2200 serijinę tvarkyklę. Bakstelkite OK.

f

Uždarykite visus langelius ir tada perkraukite kompiuterį.

g

Kad patikrintumėte, ar sėkmingai įdiegėte, atidarykite bet kurią pasirinktą
programinę įrangą ir atidarykite arba sukurkite paprastą dokumentą.

h

Įsitikinkite, kad tikrai pasirodė teisingas spausdintuvo pavadinimas, ir tada
išspausdinkite dokumentą.

i

Jeigu dokumentas atspausdintas teisingai, instaliavimas baigtas. Toliau atlikite
8 žingsnį puslapyje 20. (Jeigu spausdintuvas nieko neišspausdina arba jeigu
dokumentas išspausdinamas neteisingai, žiūrėkite “Jeigu jūs turite problemų”
puslapyje 21.)

Windows 95

a

Kompiuterio ekrane turėtų pasirodyti langas “Update Device Driver Wizard”
(Atnaujinkite įrenginio tvarkyklę).

b

Įdėkite HP LaserJet 2200 kompaktinį diską į kompaktinio disko kaupiklį.

c

Priklausomai nuo Windows 95 versijos:

Tada bakstelkite Next (toliau)> (jeigu yra) ir po to peršokite į žemiau
esantį 3 žingsnį.
- arba -

Bakstelkite OK ir tada atlikite žemiau esantį žingsnį.

d

Atsiradusioje eilutėje užrašykite

D:\9xME_LPT

(kur

D

yra jūsų kompaktinio

disko kaupiklio raidė), ir tada bakstelkite OK.

background image

14

LTWW

3

Kad instaliuotumėte programinę įrangą, vadovaukitės ekrane pateiktomis
instrukcijomis.

Windows 98

a

Kompiuterio ekrane turėtų atsirasti langelis “Add New Hardware Wizard”
(“Pridėkite naują techninę įrangą”). Tada bakstelkite>.

b

Išsirinkite “Search for the best driver for your device” (“Geriausios tvarkyklės
jūsų įrenginiui paieška”). (Rekomenduotina)” ir tada bakstelkite Next>.

c

Bakstelkite ant tinkamų laukelių, kad šalia “Specify a location” (apibrėžti vietą)
atsirastų tikrinimo ženklas: (ir šalia “Floppy disk drives” (lanksčiųjų diskelių
kaupiklis) ir “CD-ROM drive” (kompaktinių diskų kaupiklis) atsirastų NO.

d

Įdėkite HP LaserJet 2200 kompaktinį diską į kompaktinių diskų kaupiklį.

e

po “Specify a Location” (Nurodykite vietą) parašykite

D:\9xME_LPT

(kur

D

yra

jūsų kompaktinio disko kaupiklio raidė). Tada bakstelkite>.

Windows
2000 ir
Windows
XP

a

Kompiuterio ekrane turėtų atsirasti langas “Found New Hardware Wizard”
(“Naujos techninės įrangos paieškos programinė priemonė”). Tada
bakstelkite>.

b

Išsirinkite “Search for a suitable driver for my device (recommended)”
(“Tinkamos tvarkyklės mano įrenginiui paieška (rekomenduotina)”) ir tada
bakstelkite Next >.

c

Po “Optional seach locations:” (“Pasirenkamos paieškos vietos:”), bakstelkite,
kur reikia, kad šalia “Specify a location” (Nurodykite vietą) atsirastų tikrinimo
ženklas: (o šalia “Floppy disc drives” (lanksčiųjų diskelių kaupiklis) ir “CD-ROM
drive” (kompaktinių diskų kaupiklis) atsirastų NO). Tada bakstelkite>.

d

Įdėkite HP LaserJet 2200 kompaktinį diską į kompaktinio disko kaupiklį.

e

Po “Copy manufacturer's files from:” parašykite

D:\2000_XP

(kur

D

yra jūsų

kompaktinio disko kaupiklio raidė) ir tada bakstelkite OK.

f

Pagalbinė programinė priemonė turėtų atidaryti langelį, nurodantį, kad ji rado
tvarkyklę. Bakstelkite Next >.

Windows
Millennium

a

Kompiuterio ekrane turėtų atsirasti langelis “Add New Hardware Wizard”
(“Pridėkite naują techninę įrangą”).

b

Išsirinkite “Specify the location of the driver (Advanced)” ir tada bakstelkite
Next>.

c

Išsirinkite “Search for the best driver for your device” (“Geriausios tvarkyklės
jūsų įrenginiui paieška”). (Rekomenduojama)” tada bakstelkite reikalingus
laukelius, kad šalia “Specify a location” (Nurodykite vietą) atsirastų tikrinimo
ženklas: (šalia “Removable Media” (“Perkeliama informacijos laikmena”)
ženklas NO).

d

Įdėkite HP LaserJet 2200 kompaktinį diską į kompaktinių diskų kaupiklį.

e

Po “Specify a location:” (“Nurodykite vietą”), parašykite

D:\9xME_LPT

(kuri

D

yra kompaktinio disko kaupiklio raidė). Bakstelkite Next >.

Windows
NT 4.0

Jei norite instaliuoti programinę įrangą į Windows NT 4.0, jūs privalote turėti
administratoriaus teises (dėl paleidimo ir pakartotino paleidimo).

a

Įdėkite HP LaserJet 2200 kompaktinį diską į kompaktinio disko kaupiklį.

b

Kai ekrane atsidaro Welcome (Sveiki), vykdykite jame pateiktas instrukcijas.
Jeigu ekrane Welcome (Sveiki) nepasirodo: bakstelkit Start (“Įjungimas”),
po to Run (“Paleidimas”), užrašykite

D:\SETUP(“NUSTATYMAS”)

(kur

D

yra

kompaktinio disko kaupiklio raidė), ir tada bakstelkite OK.

c

Bakstelkite mygtuką, esantį šalia Install Printer (Įdiekite spausdintuvą).

background image

LTWW

7 žingsnis: Instaliuokite spausdintuvo programinę įrangą

15

Lietuvi

škai

Pastaba

Prieš pabaigiant instaliuoti, patikrinkite, ar šalia “Print a test page” (“Spausdinkite
bandomąjį puslapį”) langelio uždėjote “varnelę” (kai atsiranda raginimas).

Jeigu programoje Windows 2000 prieš pabaigiant instaliuoti vėl pasirodo langas
“Found New Hardware Wizard” (“Naujos techninės įrangos paieškos programinė
priemonė”), bakstelkite Cancel (Atšaukti).

4

Bakstelkite Finish (Baigti darbą ).

5

Jeigu atsiras raginimas pakartotinai paleisti kompiuterį, bakstelkite Yes.
Bandomąjį puslapį reikia spausdinti pakartotinai paleidus kompiuterį. Jeigu
nėra raginimo pakartotinai paleisti kompiuterį, bandomasis puslapis turėtų
būti išspausdintas nedelsiant. (Jeigu jūsų kompiuteryje yra Windows NT 4.0,
pakartotinai paleisti kompiuterio nereikia.)

6

Jeigu bandomasis puslapis išspausdintas teisingai, instaliavimas baigtas.
Pereikite prie “8 žingsnis: Įrašykite ir įveskite į atmintį svarbią informaciją”
puslapyje 20. (Jeigu nieko neišspausdinama arba jeigu bandomasis puslapis
išspausdinamas neteisingai, žiūrėkite “Jeigu jūs turite problemų” puslapį 21.)

Jeigu prijungėte USB kabelį

Pastaba

Windows 3.1x, 95, ir NT 4.0 nepalaiko USB kabelio pajungimo. Žemiau pateiktos
instrukcijos kompiuteriams dirbantiems su Windows 98, 2000 arba Millennium.
Jeigu jūs norite prijungti USB kabelį prie Macintosh kompiuterio, žiūr. “Macintosh
instaliavimas” puslapyje 17.

1

Jeigu jūsų kompiuteris išjungtas, dabar jį įjunkite. Išeikite iš visų atidarytų programų.

2

Windows versijai žingsniai yra tokie:

Windows 98

a

Kompiuterio ekrane turėtų atsirasti langelis “Add New Hardware Wizard”
(“Pridėkite naują techninę įrangą”). Tada bakstelkite>.

b

Išsirinkite “Search for the best driver for your device” (“Geriausios tvarkyklės
jūsų įrenginiui paieška”). (Rekomenduotina)” ir tada bakstelkite Next>.

c

Bakstelkite ant tinkamų laukelių, kad šalia “Specify a location” (apibrėžti vietą)
atsirastų tikrinimo ženklas: (ir šalia “Floppy disk drives” (lanksčiųjų diskelių
kaupiklis) ir “CD-ROM drive” (kompaktinių diskų kaupiklis) atsirastų NO.

d

Įdėkite HP LaserJet 2200 kompaktinį diską į kompaktinių diskų kaupiklį.

e

Po “Specify a location:” (“Nurodykite vietą”), užrašykite

D:\98ME_USB

(kur

D

yra kompaktinio disko kaupiklio raidė). Bakstelkite Next >.

background image

16

LTWW

3

Norėdami instaliuoti programinę įrangą, vykdykite instrukcijas, pateiktas ekrane.

Pastaba

Prieš pabaigiant instaliuoti, patikrinkite, ar šalia “Print a test page” (“Spausdinkite
bandomąjį puslapį”) langelio uždėjote “varnelę” (kai atsiranda raginimas).

Jeigu programoje Windows 2000 prieš pabaigiant instaliuoti vėl pasirodo langas
“Found New Hardware Wizard” (“Naujos techninės įrangos paieškos programinė
priemonė”), bakstelkite Cancel (Atšaukti).

4

Bakstelkite Finish (Baigti darbą ).

5

Jeigu atsiras raginimas pakartotinai paleisti kompiuterį, bakstelkite Yes.
Bandomąjį puslapį reikia spausdinti pakartotinai paleidus kompiuterį. Jeigu
nėra raginimo pakartotinai paleisti kompiuterį, bandomasis puslapis turėtų būti
išspausdintas nedelsiant.

6

Jeigu bandomasis puslapis išspausdintas teisingai, instaliavimas baigtas.
Pereikite prie “8 žingsnis: Įrašykite ir įveskite į atmintį svarbią informaciją”
puslapyje 20. (Jeigu nieko neišspausdinama arba jeigu bandomasis puslapis
išspausdinamas neteisingai, žiūrėkite “Jeigu jūs turite problemų” puslapį 21.)

Windows
2000 ir
Windows XP

a

Kompiuterio ekrane turėtų atsirasti langas “Found New Hardware Wizard”
(“Naujos techninės įrangos paieškos programinė priemonė”). Tada
bakstelkite>.

b

Išsirinkite “Search for a suitable driver for my device (recommended)”
(“Tinkamos tvarkyklės mano įrenginiui paieška (rekomenduotina)”)
ir tada bakstelkite Next >.

c

Po “Optional seach locations:” (“Pasirenkamos paieškos vietos:”),
bakstelkite, kur reikia, kad šalia “Specify a location” (Nurodykite vietą)
atsirastų tikrinimo ženklas: (o šalia “Floppy disc drives” (lanksčiųjų diskelių
kaupiklis) ir “CD-ROM drive” (kompaktinių diskų kaupiklis) atsirastų NO).
Tada bakstelkite>.

d

Įdėkite HP LaserJet 2200 kompaktinį diską į kompaktinio disko kaupiklį.

e

Po “Copy manufacturer's files from:” parašykite

D:\2000_XP

(kur

D

yra

jūsų kompaktinio disko kaupiklio raidė) ir tada bakstelkite OK.

f

Pagalbinė programinė priemonė turėtų atidaryti langelį, nurodantį, kad ji
rado tvarkyklę. Bakstelkite Next >.

Windows
Millennium

a

Kompiuterio ekrane turėtų atsirasti langelis “Add New Hardware Wizard”
(“Pridėkite naują techninę įrangą”).

b

Išsirinkite “Specify the location of the driver (Advanced)” ir tada bakstelkite
Next>.

c

Išsirinkite “Search for the best driver for your device” (“Geriausios
tvarkyklės jūsų įrenginiui paieška”). (Rekomenduojama)” tada bakstelkite
reikalingus laukelius, kad šalia “Specify a location” (Nurodykite vietą)
atsirastų tikrinimo ženklas: (šalia “Removable Media” (“Perkeliama
informacijos laikmena”) ženklas NO).

d

Įdėkite HP LaserJet 2200 kompaktinį diską į kompaktinių diskų kaupiklį.

e

Po “Specify a location:” (“Nurodykite vietą”), užrašykite

D:\98ME_USB

(kur

D

yra kompaktinio disko kaupiklio raidė). Bakstelkite Next >.

background image

LTWW

7 žingsnis: Instaliuokite spausdintuvo programinę įrangą

17

Lietuvi

škai