HP LaserJet 2200 Printer series - 4  ingsnis: Ádëkite priemones á dëklus.

background image

4 žingsnis: Įdėkite priemones į dėklus.

Pastaba

Kad išmoktumėte spausdinti vokus ir
kitas specialias priemones iš 1 dėklo,
skaitykite elektroninę naudojimo
instrukciją, kuri yra HP LaserJet 2200 CD.