HP LaserJet 2200 Printer series - Septîtkârt: Instalçjiet printera programmatûru

background image

Septītkārt: Instalējiet printera programmatūru

Printeris ir komplektēts ar noderīgu programmatūru, ieskaitot printera
draiverus un papildus programmatūru. Vienkāršai printera uzstādīšanai
un pilnai printera iespēju izmantošanai, tiek rekomendēts instalēt visu
programmatūru, kas iegādāta kopā ar printeri.

Pirms instalēt programmatūru, pārliecinieties, vai esat rūpīgi sekojuši
instrukcijām “Piektkārt: Pievienojiet printera kabeli” un “Sestkārt: Pievienojiet
barošanas vadu”.

Papildus informāciju par printera programmatūras sastāvdaļām un iespējām
atrodama elektroniskajā rokasgrāmatā uz HP LaserJet 2200 kompaktdiska.

Piezīme

HP programmatūra nav pieejama visās valodās.

Izlasiet ReadMe (“Lasimani”) failu, kas atrodas uz HP LaserJet 2200
kompaktdiska, lai uzzinātu par papildus programamtūru un atbalstītajām
valodām. Jaunākie draiveri, papildus draiveri un cita programmatūra ir
pieejama internetā un citur. Ja jums nav pieejas internetam, meklējiet
elektroniskajā rokasgrāmatā (atrodama uz HP LaserJet 2200 kompaktdiska)
informāciju par to, kā iegūt jaunāko programmnodrošinājumu.

HP LaserJet 2200 sērijas printeri tiek komplektēti ar programmnodrošinājumu
šādām operāciju sistēmām:

z

Microsoft Windows 3.1x (tikai draiveris), 95, 98, 2000, Millennium,
NT 4.0, un XP. Instalācijas instrukcijas meklējamas lapā 13.

z

Macintosh System 7.5.5 un augstāk. Instalācijas instrukcijas
meklējamas lapā 17.

Programmnodrošinājuma uzstādīšanai uz tīklam pieslēgta Windows datora,
skatiet “Instalācija tīklā” lapā 18.

background image

LVWW

Septītkārt: Instalējiet printera programmatūru 13

Latviešu