HP LaserJet 2200 Printer series - Lâzera dro²îbas nolikums

background image

Lāzera drošības nolikums

ASV Pārtikas un Zāļu Ministrijas Radioloģiskās Veselības un Iekārtu Centrs (CDRH) ir
ieviesis noteikumus lāzeriekārtām, kas ražotas pēc 1976. gada 1.augusta. Atbilstība šim
standartam ir obligāta izstrādājumiem, kas tiek tirgoti ASV. Printeris ir ASV Veselības un
Cilvēku Apkalpošnas Ministrijas (DHHS) Radiācijas Klātbūtnes standartiem atbilstoša,
saskaņā ar 1968. gada Radiācijas kontroles un drošības aktu sertificeta 1. kases
lāzeriekārta.

Sakarā ar to, ka printera iekšpusē emitētā radiācija tiek pilnīgi ierobežota apvalkos un
ārējos pārklājos, lāzera stars nevar no tā izkļūt normālas darbības laikā.

BRĪDINĀJUMS!

Lietojot kontrolierīces, veicot regulēšanu vai veicot citas darbības, kas nav norādītas
lietotāja rokasgrāmatā, var izraisīt bīstamu radiācijas noplūdi.

background image

LVWW

Reglamentējoša informācija 25

Latviešu