HP LaserJet 2200 Printer series - FCC noteikumi

background image

FCC noteikumi

Šī iekārta ir testēta un tā atbilst B klases ciparu iekārtu standartam saskaņā ar FCC
noteikumu 15.daļu. Šie noteikumi izstrādāti, lai pasargātu lietotāju no kaitīgiem
traucējumiem, uzstādot iekārtu. Iekārta rada, izmanto un var izstarot radioviļņus.
Gadījumā, ja iekārta nav tikusi instalēta un lietota saskaņā ar šo instrukciju, tā var radīt
traucējumus radiokomunikācijās. Tomēr nav garantijas, ka traucējumi neradīsies arī
precīzas instalēšanas rezultātā; traucējumu klātbūtni iespējams atklāt, ieslēdzot un
izslēdzot aprīkojumu. Ja iekārta rada traucējumus radio vai televīzijas komunikācijās,
mēģiniet traucējumus novērst sekojoši:

z

Pārorientēt vai pārvietot antenu.

z

Palielināt attālumu starp aprīkojumu un uztvērēju.

z

Pieslēgt aprīkojumu citai strāvas rozetei, atsevišķi no uztvērēja.

z

Sazināties ar dīleri vai radio/televīzijas iekārtu speciālistu.

Piezīme

Jebkādas printera izmaiņas vai modifikācijas, kas nav HP apstiprinātas, var traucēt
printera darbību.

Lietojiet ekranizētu kabeli, kā to prasa B klases standarts saskaņā ar FCC noteikumu
15. daļu.