HP LaserJet 2200 Printer series - Piektkârt: Pievienojiet printera kabeli

background image

Piektkārt: Pievienojiet printera kabeli

HP LaserJet 2200 sērijas printerim ir divi porti printera pieslēgšanai pie datora:
paralēlais un USB. Printeros HP LaserJet 2200dn un 2200dtn ir uzstādīta
HP Jetdirect EIO drukas servera karte, kurā ir tīkla kabeļa ports. Jūs varat
iegādāties HP Jetdirect EIO drukas servera karti arī citiem HP LaserJet 2200
sērijas printeriem. Informāciju pasūtīšanai skatiet elektroniskajā rokasgrāmatā
(tā atrodas uz HP LaserJet 2200 kompaktdiska), vai sazinieties ar vietējo
HP dīleri.

Printera kabeļi netiek pārdoti komplektā ar printeri. Jums nepieciešams
iegādāties šādus kabeļus:

z

Printera pieslēgšanai datoram caur paralēlo portu nepieciešams
paralēlais kabelis IEEE-1284B.

z

Printera pieslēgšanai datoram caur USB portu jums būs
nepieciešams USB kabelis. (USB kabelis savietojams ar Windows
98/2000/Millennium/XP un Macintosh. Ja jūsu datorā ir cita operāciju
sistēma, pievienojiet paralēlo vai tīkla kabeli).

z

Ja vēlaties pieslēgt printeri caur tīklu, jums būs jāiegādājās tīkla kabelis.

Lai sekmīgi instalētu printeri, svarīgi zināt, kāda veida kabelis tiek uzstādīts
un rūpīgi jāseko uzstādīšanas instrukcijām. Ja neziniet, kāda veida kabelis
jums ir, skatiet instrukciju zemāk.

Zīmējums 4

Kabeļu pārskats

Paralēlais kabelis

USB kabelis

Tīkla kabelis

background image

10

LVWW

Lai pievienotu printera kabeli:

1

Atrodiet kabeļa savienojuma vietas printera aizmugurē (skatīt instrukciju
zemāk). Lai atvērtu kabeļa savienojuma vietas vāciņu - nospiediet
atvēršanas klipšus un pagrieziet vāciņu sānis.

2

Pievienojiet paralēlo, USB vai tīkla kabeli atbilstošajā portā.

Lai pievienotu paralēlo kabeli paralēlajam portam, vispirms

izslēdziet datoru (ieteicams, bet ne obligāti). Iespiediet vada klipšus
tam paredzētajās vietās, lai piestiprinātu kabeli printerim. Kabelim
jānostiprinās viegli. Ja nostiprināšana prasa spēku, pārbaudiet kabeļa
ievirzi. Pievienojiet kabeļa otru galu attiecīgajam savienotājam datorā.

Lai pievienotu USB kabeli USB portam, pievienojiet USB kabeļa

kvadrātveida galu printera USB portam. Pievienojiet USB kabeļa
taisnstūrveida galu datora USB portam.

Lai pievienotu tīkla kabeli Ethernet 10/100 Base-TX tīkla portam,

pievienojiet vītā pāra tīkla kabeli portam HP Jetdirect EIO drukas
serverī. Pievienojiet kabeļa otru galu tīklam.

3

Aizveriet kabeļa pievienošanas vietas vāciņu.

Zīmējums 5

Pievienojiet paralēlo, USB vai tīkla kabeli

Paralēlais

USB kabelis

Tīkla kabelis

nospiediet

1

2

kabelis

atlaidiet
klipsi

background image

LVWW

Sestkārt: Pievienojiet barošanas vadu 11

Latviešu