HP LaserJet 2200 Printer series - Tehnilised andmed

background image

Tehnilised andmed

Märkus

Tehnilisi andmeid kandjate kohta ja printeri täiendavaid tehnilisi andmeid vt
elektroonilisest kasutusjuhendist, mis asub HP LaserJet 2200 laserkettal.

Nõuded HP LaserJet 2200 seeria printeri asukohale:

z

Tugev tasane pind

z

Printeri ümber peab olema ruumi

z

Hea ventilatsiooniga ruum

z

Eemal otsesest päikesevalgusest ja mittekokkupuutumine kemikaalidega,
sh ammoniaagil põhinevate puhastuslahustega

z

Piisav toiteallikas

z

Stabiilne keskkond - ilma järskude temperatuuri- või niiskusemuutusteta

z

Suhteline õhuniiskus 10% - 80%

z

Ruumi temperatuur 15° - 32,5° C

Printeri tehnilised
andmed

HP LaserJet 2200

HP LaserJet 2200
valikulise salvega 3
(250 lehte)

HP LaserJet 2200
valikulise salvega 3
(500 lehte)

Kõrgus

255 mm

334 mm 395 mm

Laius

405 mm

405 mm

405 mm

Sügavus (korpus)

435 mm 435 mm

435 mm

Kaal
(toonerikassetiga)

14,0 kg

17,1 kg

18,7 kg

Elektrilised andmed

110 V mudelid

220 V mudelid

Toitevajadused

100-127 V (+/- 10%)
50/60 Hz (+/- 3 Hz)

220-240 V (+/- 10%)
50/60 Hz (+/- 3 Hz)

Tüüpilise toote minimaalne soovitatav
vooluahela koormus

5,0 A

2,5 A

Keskmine energiatarve (W) -
(HP LaserJet 2200 seeria printer)

Printimisel (18 lk/min) = 400 W
Passiivses olekus = 12 W
PowerSave = 12 W
Väljalülitatuna = 0 W

Printimisel (18 lk/min) = 400 W
Passiivses olekus = 12 W
PowerSave = 12 W
Väljalülitatuna = 0 W

PowerSave'i vaikimisi aktiveerimise aeg on 15 minutit.
Väärtused võivad muutuda. Vt uusimat teavet http://www.hp.com/support/lj2200.

background image

ETWW

Tehnilised andmed

23

Eesti

Eesti

HOIATUS!

Toitevajadused põhineval sellel piirkonnal, kus printerit müüakse. Ärge muutke
tööpingeid. See võib printerit kahjustada ja toote garantii tühistada.

Keskkonna andmed

Töökeskkond printimisel

Säilitamisel/passiivses
olekus

Temperatuur
(printer ja toonerikassett)

15° - 32,5° C

-20° kuni 40° C

Suhteline õhuniiskus

10% - 80%

10% - 90%

Akustilised emissioonid
(HP LaserJet 2200)

Kõrvalseisja kohal

Deklareeritud vastavalt
ISO 9296

Printimisel (18 lk/min)

L

pAm

= 51 dB(A)

PowerSave

Sisuliselt kuuldamatu

Helivõimsus

Deklareeritud vastavalt
ISO 9296

Printimisel (18 lk/min)

L

WAd

= 6,6 belli (A)

PowerSave

Sisuliselt kuuldamatu

Printerid, mille helivõimsus on 6,3 belli või rohkem, on soovitatav paigutada eraldi ruumi või
eraldatud töökohale.
Väärtused võivad muutuda. Vt uusimat teavet http://www.hp.com/support/lj2200.

background image

24

ETWW