HP LaserJet 2200 Printer series - Vastavuse deklaratsioon

background image

Vastavuse deklaratsioon

vastavalt ISO/IEC juhendile 22 ja EN 45014

Tootja nimi:

Hewlett-Packard Company

Tootja aadress:

11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714-1021, USA

deklareerib, et toode

Toote nimetus:

HP LaserJet 2200d, 2200dt, 2200dn, 2200dtn, 2200

Mudeli number:

C7058A, C7059A, C7063A, C7061A, C4793A*, C7065A**,
C7064A

Toote variandid:

KÕIK

vastab järgmistele toote tehnilistele andmetele:

Ohutus:

IEC 60950:1991+A1+A2+A3+A4 / EN 60950:1992+A1+A2+A3+A4+A11
IEC 60825-1:1993+A1 / EN 60825-1:1994+A11
(1. klassi laser/valgusdioodtoode)

EMC:

CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 B-klass1
EN 61000-2-3:1995
EN 61000-3-3:1995
EN 55024:1998
FCC jaotis 47 CFR, 15. osa B-klass2 / ICES-002, väljaanne 2
AS / NZS 3548:1995

Täiendav teave:
Käesolevaga vastab toode EMC direktiivi 89/336/EMÜ ja madalpingedirektiivi 73/23/EMÜ
nõuetele ja kannab vastavalt tähist CE.
1)

Toodet on testitud tüüpilises konfiguratsioonis Hewlett-Packardi personaalarvutisüsteemidega.

2)

Seade vastab FCC eeskirjade 15. osale. Töö allub kahele järgmisele tingimusele:
1) käesolev seade ei tohi tekitada kahjulikku interferentsi ja 2) käesolev seade peab
igasuguse saadud interferentsi vastu võtma, isegi kui see võib tööd ebasoovitavalt mõjutada.

3)

Toote töö vastab A-klassile, kui see on ühendatud kohtvõrgukaablitega prindiserveri
tarvikuid kasutades.

* C4793A on valikuline 250 lehega sisestussalv.
** C7065A on valikuline 500 lehega sisestussalv.

Boise, Idaho USA

6. aprill 2000

Ainult regulatiivküsimustes:
Kontaktaadress
Austraalias:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd.,
31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia

Kontaktaadress
Euroopas:

Kohalik Hewlett-Packardi müügi- ja teeninduskontor või Hewlett-Packard
GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße
110-140, D-71034 Böblingen (Faks: +49-7031-14-3143)

Kontaktaadress
USA-s:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15,
Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015 (Tel.: 208-396-6000)

background image

26

ETWW

background image

6.5" x 9" FRONT COVER

6.5" x 9" BACK COVER

background image

Instrukcijos, kaip pradëti dirbti

6.5" x 9" FRONT COVER

6.5" x 9" BACK COVER

getting started guide

komma igång

aloitusopas

installasjonsveiledning

opsætningsvejledning

instrukcijos, kaip pradti dirbti

alustusjuhend

rokasgrmata “sksim strdt!”

hp LaserJet 2200

copyright © 2001
Hewlett-Packard Company

www.hp.com/support/lj2200

*C7058-90947*

*C7058-90947*

C7058-90947