HP LaserJet 2200 Printer series - Salv 2 või valikuline 250-leheline salv 3

background image

Salv 2 või valikuline
250-leheline salv 3

1 Tõmmake vajalik salv printerist

välja ja leidke salve all hoidev oranž
plastmassist pakendimaterjal.
Pöörake seda vastupäeva ja tõstke
see välja.

2 Nihutage külgmisi laiusjuhikuid

vastavalt soovitud paberiformaadile
väljapoole.

3 Vajutage tagumisel paberipikkuse

juhikul olevat sinist sakki ja kohandage
seda, kuni nool on soovitud
paberiformaadiga vastavuses.

4 Pange kandja sisse ja veenduge,

et see oleks kõigis neljas nurgas
lamedalt salves. Hoidke kandja salve
tagaosas paberi pikkuse juhikutel
olevate kõrgusesakkide all.

5 Suruge metallist paberitõsteplaadile,

et see paika lukustuks.

6 Libistage salv printerisse tagasi.

Märkus

Iga kord, kui 250-lehelise salve
printerist välja võtate, suruge metallist
paberitõsteplaat enne selle
tagasipanekut alla. Kui te salve
printerisse tagasi lükkate, siis metallist
paberitõsteplaat vabaneb ja tõstab
paberi üles.

1

3

2

4

5

background image

8

ETWW