HP LaserJet 2200 Printer series - 3. samm: Paigaldage toonerikassett

background image

3. samm: Paigaldage toonerikassett

1 Avage printeri kaas.

2 Võtke toonerikassett pakendist välja.

Pöörake kassetti ja raputage seda
kergelt küljelt küljele, et tooner
jaguneks kassetis ühtlaselt.

HOIATUS

Vältimaks toonerikasseti kahjustamist,
ärge jätke seda valguse kätte kauemaks
kui mõneks minutiks.

3 Leidke üles kasseti ühes otsas olev

pitserlindi sakk. Painutage sakki
ettevaatlikult edasi-tagasi, kuni see
eraldub kassetist. Tõmmake sakk
kindlalt otse kassetist välja, et lint
kogu pikkuses eemalduks. Vältige
lindi küljes oleva musta tooneri
puudutamist.

Märkus

Kui toonerit satub rõivastele või kätele,
pühkige see kuiva lapiga ära ja peske
rõivast külma veega. (Kuum vesi
kinnitab tooneri kanga külge.)

4 Paigutage kassett, nagu näidatud,

noolega printeri sisemuse poole.
Libistage kassett lõpuni printerisse
ja sulgege kaas.

Märkus

Firma Hewlett-Packard ei saa soovitada
kasutada mitte-HP toonerikassette - ei
uusi, täidetud ega ümbertöödeldud kujul.
Et need ei ole HP tooted, ei saa HP
nende konstruktsiooni mõjutada ega
kvaliteeti kontrollida.

4

3

2

1

background image

ETWW

4. samm: Laadige kandjad salvedesse

7

Eesti

Eesti