HP LaserJet 2200 Printer series - Eesti

background image

Eesti

hp LaserJet 2200 seeria printerid

Alustusjuhend

background image

Autoriõiguse alane teave

Autoriõigus Hewlett-Packard
Company 2001

Autoriõigus kaitstud.
Paljundamine, kohandamine
või tõlkimine ilma eelneva
kirjaliku loata on keelatud,
välja arvatud autoriõiguste
seadustes lubatud viisil.

Osa number: C7058-90947
Esimene trükk: oktoober 2001

Garantii

Käesolevas dokumendis
sisalduvat teavet võidakse
ilma ette teatamata muuta.

Hewlett-Packard ei anna selle
teabe suhtes mitte mingit
garantiid. HEWLETT-PACKARD
LOOBUB KONKREETSELT
KAUDSE GARANTII
ANDMISEST
MÜÜDAVUSE SUHTES
VÕI KONKREETSEKS
OTSTARBEKS SOBIVUSE
SUHTES.

Hewlett-Packard ei vastuta
käesoleva teabe esitamise
või kasutamisega väidetavalt
seotud otseste, kaudsete,
ettenägematute, järelduslike
või muude kahjude eest.

Kaubamärkide nimetused

Microsoft

®

, Windows

®

ja Windows NT

®

on

Microsoft Corporationi USA-s
registreeritud kaubamärgid.

Kõik muud käesolevas juhendis
mainitud tooted võivad olla
vastavate firmade kaubamärgid.

front.fm Page ii Friday, September 7, 2001 8:26 AM

background image

ETWW

Sisukord 1

Eesti