HP LaserJet 2200 Printer series - Trin6: Tilslutning af netledning

background image

Trin 6: Tilslutning af netledning

1

Find strømafbryderen på siden af printeren, og sørg for at
slukke printeren.

2

Tilslut netledningen til printeren og en jordet strømskinne eller et
vekselstrømsstik.

Bemærk!

Anvend kun den netledning, der følger med produktet.

3

Tænd printeren.

Figur 6

Tilslutning af netledning

background image

12

DAWW