HP LaserJet 2200 Printer series - Bakke 2 eller Bakke 3 til 250ark (ekstraudstyr)

background image

Bakke 2 eller Bakke 3 til
250 ark (ekstraudstyr)

1 Træk den ønskede bakke ud af

printeren, og find den orange
plastdel, der holder bakken nede.
Drej den mod uret, og løft op i den
for at fjerne den.

2 Skub sidestyrene udad, så de passer

til det ønskede papirformat.

3 Tryk på den blå tap på det bagerste

papirstyr, og indstil den efter det
ønskede papirformat.

4 Læg mediet i, og sørg for, at det

ligger fladt ved alle fire hjørner.
Sørg for, at mediet ikke når op
over højdetappene på papirstyret
bagerst i bakken.

5 Tryk papirløftepladen af metal ned for

at låse den på plads.

6 Skub bakken ind i printeren igen.

Bemærk!

Hver gang du fjerner en bakke til 250 ark
fra printeren, skal du altid trykke ned på
papirløftepladen af metal, inden bakken
sættes på plads igen. Papirløftepladen
udløses og løfter papiret op, når du
skubber bakken ind i printeren.

1

3

2

4

5

background image

8

DAWW