HP LaserJet 2200 Printer series - FCC-regulativer

background image

FCC-regulativer

Dette udstyr er testet og overholder grænserne for en digital enhed i Klasse B ifølge
Afsnit 15 i FCC-bestemmelserne. Disse grænser er fastsat for at yde rimelig
beskyttelse mod skadelige forstyrrelser i et hjemligt miljø. Dette udstyr danner,
anvender og kan udstråle radiofrekvensenergi. Hvis dette udstyr ikke installeres
og anvendes i overensstemmelse med anvisningerne, kan det forårsage skadelige
forstyrrelser i radiokommunikationsudstyr. Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke
vil opstå forstyrrelser i en bestemt installation. Du kan afgøre, om der er forstyrrelser
ved at slukke og tænde for udstyret. Hvis udstyret forårsager skadelige forstyrrelser
i radio- eller tv-kommunikationsudstyr, opfordres brugeren til at forsøge at afhjælpe
forstyrrelsen ved hjælp af en eller flere af følgende fremgangsmåder:

z

Drej, eller flyt modtagerantennen.

z

Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.

z

Tilslut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb, end det modtageren
anvender.

z

Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker.

Bemærk!

Ændringer af printeren, der ikke udtrykkeligt er godkendt af HP, kan gøre brugerens
tilladelse til at anvende udstyret ugyldig.

Brug af et afskærmet interfacekabel er påkrævet, for at Klasse B-grænserne i Afsnit 15
af FFC-bestemmelserne kan overholdes.