HP LaserJet 2200 Printer series - Tipy pre inðtaláciu softvéru

background image

Tipy pre inštaláciu softvéru

Ak máte prístup k internetu, môžete si stiahnuť ovládače z web stránok
alebo FTP serverov spoločnosti HP. Adresa web stránky s ovládačmi:

http://www.hp.com/cposupport/cspt/lj2200_spt/ (kliknite na
Downloads and Drivers)

Ak nemáte prístup k internetu, ani jednotku CD-ROM, nainštalujte si
ovládač HP LaserJet 2100 mimo vašich Windows, alebo kontaktujte
HP Starostlivosť o zákazníkov (servis a podpora).

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Ak si nainštalujete ovládač HP LaserJet 2100 budete môcť tlačiť, avšak

mnohé funkcie modelu HP LaserJet 2200 nebudú k dispozícii.

Ako získať prístup k funkciám tlačiarne?

Ako získať prístup k funkciám tlačiarne?

Ako získať prístup k funkciám tlačiarne?

Ako získať prístup k funkciám tlačiarne?

Niektoré funkcie tlačiarne, ako napr. voľba používateľského formátu
papiera a orientácie strany, môžu byť prístupné cez nastavenia vo vašej
aplikácii. Pokiaľ je to možné, používajte nastavenia aplikácie, pretože
tieto majú prednosť pred nastaveniami ovládača tlačiarne.

Rozšírené funkcie tlačiarne sú dostupné pomocou ovládača tlačiarne.
Inštrukcie o využívaní špecifických funkcií tlačiarne nájdete v časti
Funkcie softvéru.

Aké doplnkové ovládače a aktualizovaný softvér

Aké doplnkové ovládače a aktualizovaný softvér

Aké doplnkové ovládače a aktualizovaný softvér

Aké doplnkové ovládače a aktualizovaný softvér

sú k dispozícii?

sú k dispozícii?

sú k dispozícii?

sú k dispozícii?

Najnovšie ovládače a tlačový softvér pre tlačiarne HP LaserJet sú dostupné
na web stránkach http://www.software.hp.com. Dodatočné informácie o
verziách nájdete v súbore ”Readme”.

background image

SL

Kapitola 1 Základné údaje o tlačiarni 21

21

21

21

Aký iný softvér je k dispozícii?

Aký iný softvér je k dispozícii?

Aký iný softvér je k dispozícii?

Aký iný softvér je k dispozícii?

Popis softvéru, ktorý je k dispozícii na inštaláciu pre voliteľné tlačové
systémy, nájdete v časti Tlačový softvér.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Informáciu o doplnkovom softvéri a podporovaných jazykoch nájdete v

súbore ReadMe na CD pre HP LaserJet 2200. Najnovšie ovládače,

doplnkové ovládače a iný softvér sú dostupné na internete a na iných

zdrojoch. Ak nemáte prístup do internetu a chcete získať najnovší softvér,

pozrite si časť HP Starostlivosť o zákazníkov (servis a podpora).

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Ak potrebujete informácie o softvérových sieťových riešeniach

HP, pozrite si web stránku HP Starostlivosť o zákazníkov na

http://www.hp.com/support/net_printing.

Ako odstrániť tlačový softvér?

Ako odstrániť tlačový softvér?

Ako odstrániť tlačový softvér?

Ako odstrániť tlačový softvér?

Windows

Windows

Windows

Windows

Po inštalácii softvéru vo Windows (okrem verzie 3.1x) nájdete v
programovej skupine HP LaserJet 2200/Tools program pre odinštalovanie
(Uninstaller), pomocou ktorého je možné vybrať a odstrániť ktorýkoľvek
alebo všetky komponenty HP tlačového systému pre Windows.

Spustenie odinštalovania:

1. Kliknite na Štart a potom na Programy.

2. Vyberte skupinu HP LaserJet 2200 a potom Tools (Nástroje).

3. Kliknite na Uninstaller (Odinštalovanie).

4. Kliknite na Next (Ďalší).

5. Vyberte komponenty HP tlačového systému, ktoré chcete

odinštalovať.

6. Kliknite na OK.

7. Ďalej postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

Macintosh

Macintosh

Macintosh

Macintosh

Ak chcete odstrániť tlačový softvér z počítača Macintosh, presuňte
priečinok HP LaserJet a súbory PPD do odpadkového koša.

background image

22

22

22

22 Kapitola 1 Základné údaje o tlačiarni

SL

Tlačidlá ovládacieho panela

Tlačidlá ovládacieho panela

Tlačidlá ovládacieho panela