HP LaserJet 2200 Printer series - Inðtalácia v prostredí Macintosh

background image

Inštalácia v prostredí Macintosh

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Aby bolo možné použiť PPD, musí byť nainštalovaný ovládač Apple LaserWriter

8. Použite ovládač Apple LaserWriter 8, ktorý bol dodaný s počítačom.

Pred začatím inštalácie vypnite antivírusovú ochranu.

1. Spustite inštalačný program vložením CD pre HP LaserJet 2200 do

jednotky CD-ROM. Na pracovnej ploche sa objaví inštalačné okno.

2. Vyberte si správny jazyk a dvakrát kliknite na ikonu inštalátora.

3. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

CD pre HP LaserJet 2200 obsahuje softvér vo viacerých jazykoch. Akonáhle

si vyberiete jazyk pre inštaláciu a dvakrát kliknete na Inštalovať, inštalačná

obrazovka sa objaví vo zvolenom jazyku.

4. Úspešnosť inštalácie overíte kontrolnou tlačou. Otvorte ľubovoľnú

softvérovú aplikáciu, otvorte alebo vytvorte jednoduchý dokument.

5. Overte si, či sa objaví názov tlačiarne korektne a dokument vytlačte.

6. Ak sa dokument vytlačí korektne, inštalácia je kompletná. (Ak sa

nič nevytlačí, alebo ak sa dokument nevytlačí korektne, pozrite
si inštrukcie v časti Kontrolný zoznam na hľadanie chýb.)

Ak ste pripojili kábel USB

Ak ste pripojili kábel USB

Ak ste pripojili kábel USB

Ak ste pripojili kábel USB

1. Otvorte Apple’s Desktop Printer Utility (Pomocný program firmy

Apple pre tlačiarne).

2. Vyberte ”Printer (USB) (Tlačiareň USB)” a kliknite na OK.

3. Pri USB Printer Selection (Výber tlačiarne USB) kliknite na

Change (Zmeniť).

4. Vyberte tlačiareň HP LaserJet 2200 a kliknite na OK.

5. Pri ”PPD” kliknite na Auto Setup (Automatické nastavenie).

6. Pred zavretím okna sa uistite, že ste zmeny uložili.

background image

SL

Kapitola 1 Základné údaje o tlačiarni 15

15

15

15

Softvér pre počítače Macintosh

Softvér pre počítače Macintosh