HP LaserJet 2200 Printer series - Pou˛ívanie tlaèidiel

background image

Používanie tlačidiel

Používanie tlačidiel

Tlačiareň má dve tlačidlá:

Z

RUŠI

ť

LOHU

a

V

YKONA

ť

.

Zrušiť úlohu

Zrušiť úlohu

Zrušiť úlohu

Zrušiť úlohu

Ak potrebujete zrušiť aktuálnu tlačovú úlohu, stlačte tlačidlo

Z

RUŠI

ť

LOHU

.

Kontrolky ovládacieho panela začnú cyklicky blikať, až kým sa tlačová úlohu
úplne nevymaže z tlačiarne a počítača, potom sa vrátia do pohotovostného
stavu (Kontrolka Pripravené svieti). Táto operácia môže chvíľu trvať, v závislosti
od veľkosti tlačovej úlohy.

!

Ak bolo stlačené tlačidlo

Z

RUŠI

ť

LOHU

náhodne, úlohu bude treba vytlačiť

ešte raz. K dispozícii nie je funkcia undo (návrat späť).

!

Ak stlačíte tlačidlo

Z

RUŠI

ť

LOHU

pokiaľ je tlačiareň v kľudovom stave,

stavové kontrolky na paneli začnú cyklicky blikať, ale nič iné sa neudeje.

Vykonať

Vykonať

Vykonať

Vykonať

!

Stlačte tlačidlo

V

YKONA

ť

, ak chcete obnoviť tlač, ktorá bola predtým

dočasne zastavená alebo ak v tlačiarni ostali nevytlačené údaje,

!

Stlačte tlačidlo

V

YKONA

ť

, ak potrebujete vymazať chybné tlačové úlohy.

!

Stlačte tlačidlo

V

YKONA

ť

, ak potrebujete vytlačiť demonštračnú stranu.

Tlačiareň musí byť v pohotovostnom stave (svieti kontrolka Pripravené).

Na identifikáciu a riešenie problémov, signalizovaných kontrolkami ovládacieho
panelu, si pozrite časť Hľadanie chýb pri hláseniach ovládacieho panelu alebo
použite simulátor ovládacieho panelu (pozrite si časť Simulátor ovládacieho
panela).

Tlačidlo Zrušiť úlohu

Kontrolka Pozor

(červená)

Kontrolka

Pripravené

(zelená)

Kontrolka Vykonať

(zelená) a tlačidlo

background image

SL

Kapitola 1 Základné údaje o tlačiarni 23

23

23

23

Tlač s využitím portu Fast Infrared (bezkáblová tlač)