HP LaserJet 2200 Printer series - Inðtrukcie pre bezkáblovú tlaè

background image

Inštrukcie pre bezkáblovú tlač

1. Uistite sa, že tlačiareň je v pohotovostnom stave (svieti kontrolka

Pripravené).

2. Umiestnite počítač kompatibilný s IrDA vo vzdialenosti do 1 metra od

portu FIR. Zabezpečte, aby porty k sebe navzájom smerovali v uhle
nie väčšom ako 15°, či už v smere vpravo - vľavo, alebo hore - dole.
Odošlite tlačovú úlohu z počítača. Ak sa utvorí spojenie, stavová
kontrolka FIR zasvieti.

background image

SL

Kapitola 1 Základné údaje o tlačiarni 25

25

25

25