HP LaserJet 2200 Printer series - Tlaè s vyu˛itím portu Fast Infrared (bezkáblová tlaè)

background image

Tlač s využitím portu Fast Infrared (bezkáblová tlač)

Tlač s využitím portu Fast Infrared (bezkáblová tlač)

Tlač s využitím portu Fast Infrared (bezkáblová tlač)

Port Fast Infrared (rýchly infračervený, FIR) je umiestnený na spodnom
pravom rohu tlačiarne. Tento port je v súlade so špecifikáciami stanovenými
asociáciou Infrared Data Association (IrDA). Na pravej strane portu FIR je
stavová kontrolka, ktorá indikuje kedy je port aktívny. Port FIR prenáša
údaje rýchlosťou až 4 MB za sekundu. Akonáhle sa infračervené spojenie
utvorí, kontrolka FIR začne svietiť. Ak sa spojenie preruší, alebo tlačová
úloha ukončí, kontrolka FIR zhasne.

Aby ste mohli využívať port FIR, potrebujete nasledovné:

!

Počítač alebo Personal Digital Assistant (osobný organizér, PDA),
vybavený infračerveným portom kompatibilným s IrDA.

!

Ovládač infračerveného portu, ktorý umožňuje tlač z počítača
na tlačiareň pomocou portu FIR a komunikačného protokolu
kompatibilného s IrDA.

!

Ovládač tlačiarne na generovanie údajov, ktoré je tlačiareň
schopná vytlačiť.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Otázky ohľadne správneho ovládača portu konzultujte s dokumentáciou,

alebo priamo výrobcom, svojho hardvéru alebo operačného systému.

Stavová kontrolka FIR

Port FIR

background image

24

24

24

24 Kapitola 1 Základné údaje o tlačiarni

SL

Inštrukcie pre bezkáblovú tlač

Inštrukcie pre bezkáblovú tlač

Inštrukcie pre bezkáblovú tlač