HP LaserJet 2200 Printer series - Prísluðenstvo a informácie o objednávaní

background image

Príslušenstvo a informácie o objednávaní

Zoznam príslušenstva, uvedený nižšie, bol aktuálny v čase tlače tejto
príručky. Informácie o objednávaní a dostupnosť príslušenstva sa môžu
počas životnosti tlačiarne meniť. Najnovšie informácie o možnostiach
objednania nájdete na http://www.hp.com/go/lj2200.

Príslušenstvo

Príslušenstvo

Príslušenstvo

Príslušenstvo

Položka

Položka

Položka

Položka

Popis a použitie

Popis a použitie

Popis a použitie

Popis a použitie

Číslo súčiastky

Číslo súčiastky

Číslo súčiastky

Číslo súčiastky

Tonerová kazeta

Tonerová kazeta

Tonerová kazeta UltraPrecise
Pallet Quantity

C4096A
C4097A

Pamäť

Rozšírenie pamäte
(DIMM)

Tlačiarne HP LaserJet série 2200 sú
vybavené 8 MB pamäti, ktorá je s využitím
dvoch zásuviek pre pamäťové moduly
DIMM rozšíriteľná na 72 MB.

4 MB C4135A
8 MB C7842AX
16 MB C7843AX
32 MB C7845AX

background image

SL

Kapitola 1 Základné údaje o tlačiarni 27

27

27

27

Káble a príslušenstvo rozhrania

Rozšírené karty I/O

Sieťové multi-protokolové karty EIO pre
tlačový server HP JetDirect:

!

HP Jet Direct 600N Ethernet
(10Base-T, len RJ-45)

!

HP JetDirect 600N Ethernet (10Base-
T RJ-45, 10Base-2 BNC)

!

HP JetDirect 610N Fast Ethernet
(10/100Base-TX, len RJ-45)

Karta HP JetDirect Connectivity pre:

!

USB

J3110A

J3111A

J4169A

J4135A

Paralelné káble (IEEE-1284)

A=konektor pre hostiteľský počítač (typ A)
B=veľký konektor do tlačiarne (typ B)

2 metre A do B C2950A
3 metre A do B C2951A

kábel USB

2 metre, štandardný konektor, kompatibilný
so zariadením USB

C6518A CPC

Príslušenstvo na manipuláciu s papierom

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka: Tlačiareň podporuje zásobník 3 buď na 250 listov, alebo na 500 listov papiera, nie však oba naraz.

Zásobník na 250 listov papiera
(zásobník 3) s podávačom

Zásobník na papier formátu Letter,
Executive, Legal, A4, A5, B5 (ISO),
B5 (JIS) a 8,5 x 13 palcov

C4793A

Zásobník 2 alebo výmena
za voliteľný zásobník 3 na
250 listov papiera

Zásobník na papier formátu Letter,
Executive, Legal, A4, A5, B5 (ISO),
B5 (JIS) a 8,5 x 13 palcov)

RG5-4137

Voliteľný zásobník na 500 listov
papiera (zásobník 3)

Zásobník na papier formátu Letter a A4

C7065A

Príslušenstvo (pokračovanie)

Príslušenstvo (pokračovanie)

Príslušenstvo (pokračovanie)

Príslušenstvo (pokračovanie)

Položka

Položka

Položka

Položka

Popis a použitie

Popis a použitie

Popis a použitie

Popis a použitie

Číslo súčiastky

Číslo súčiastky

Číslo súčiastky

Číslo súčiastky

background image

28

28

28

28 Kapitola 1 Základné údaje o tlačiarni

SL

Médiá

Viacúčelový papier HP

Značkový papier HP pre rôzne použitie
(1 krabica po 10 balení, 500 listov papiera
v každom). Objednávky vzoriek (v U.S.A.)
na telefónnom čísle 1-800-471-4701.

HPM1120

Papier pre HP LaserJet

Značkový papier HP typu Premium pre
použitie v tlačiarňach HP LaserJet
(1 krabica po 10 balení, 500 listov papiera
v každom). Objednávky vzoriek (v U.S.A.)
na telefónnom čísle 1-800-471-4701.

HPJ1124

Priehľadné fólie pre HP LaserJet Priehľadné fólie Letter (8,5 x 11 palcov)

Priehľadné fólie A4 (216 x 297 mm)

92296T
92296U

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka: Viac informácií o médiách nájdete na http://www.hp.com/ljsupplies.

Doplnková dokumentácia

HP LaserJet Printer Family Print
Media Guide

Príručka o používaní papiera a iných
tlačových médií v tlačiarňach HP LaserJet.

5963-7863

Príslušenstvo (pokračovanie)

Príslušenstvo (pokračovanie)

Príslušenstvo (pokračovanie)

Príslušenstvo (pokračovanie)

Položka

Položka

Položka

Položka

Popis a použitie

Popis a použitie

Popis a použitie

Popis a použitie

Číslo súčiastky

Číslo súčiastky

Číslo súčiastky

Číslo súčiastky

background image

SL

Kapitola 1 Základné údaje o tlačiarni 29

29

29

29

Doplnková dokumentácia (pokračovanie)

Používateľská príručka pre
tlačiarne hp LaserJet
série 2200

Výtlačok tejto používateľskej príručky

Anglicky C7058-90915
Arabsky C7058-90911
Brazílska portugalčina

C7058-90925

Česky C7058-90912
Dánsky C7058-90913
Fínsky C7058-90916
Francúzsky C7058-90917
Grécky C7058-90919
Hebrejsky C7058-90920
Holandsky C7058-90914
Kastílska španielčina

C7058-90930

Kórejsky C7058-90923
Maďarsky C7058-90921
Nemecky C7058-90918
Nórsky C7058-90924
Poľsky C7058-90926
Rusky C7058-90927
Slovensky C7058-90929
Švédsky C7058-90931
Taliansky C7058-90922
Thajsky C7058-90933
Tradičná čínština C7058-90932
Turecky C7058-90934
Zjednodušená čínština

C7058-90928

Príručka ”Začíname s prácou”
pre tlačiarne hp LaserJet
série 2200

Ďalší výtlačok príručky ”Začíname s prácou”. C7058-00901 (anglická verzia)

CD pre tlačiarne hp LaserJet
série 2200

anglicky, brazílska portugalčina, česky,
dánsky, fínsky, francúzsky, holandsky,
kastílska španielčina, maďarsky,
nemecky, nórsky, poľsky, rusky,
švédsky, taliansky, turecky

C7058-00005

CD pre tlačiarne hp LaserJet
série 2200

anglicky, kórejsky, thajsky, zjednodušená
čínština, tradičná čínština

C7058-00006

Pri objednávaní príslušenstva a doplnkov pre tlačiarne HP LaserJet si pozrite zoznam autorizovaných predajcov
HP v časti Svetové predajné a servisné strediská.

Príslušenstvo (pokračovanie)

Príslušenstvo (pokračovanie)

Príslušenstvo (pokračovanie)

Príslušenstvo (pokračovanie)

Položka

Položka

Položka

Položka

Popis a použitie

Popis a použitie

Popis a použitie

Popis a použitie

Číslo súčiastky

Číslo súčiastky

Číslo súčiastky

Číslo súčiastky

background image

30

30

30

30 Kapitola 1 Základné údaje o tlačiarni

SL

background image

SL

Kapitola 2 Tlačové úlohy 31

31

31

31

2