HP LaserJet 2200 Printer series - Porty rozhrania

background image

Porty rozhrania

Porty rozhrania

Porty rozhrania

Porty rozhrania

Tlačiareň HP LaserJet 2200 má zabudované dva porty rozhrania: Paralelný
port kompatibilný s IEEE-1284B a port USB.

Tlačiarne HP LaserJet 2200dn a 2200dtn majú tiež zabudovanú kartu
tlačového serveru HP JetDirect EIO (J4169A), ktorá obsahuje port 10/100
Base-TX. Pre iné tlačiarne HP LaserJet série 2200 si kartu tlačového servera
HPJetdirect EIO môžete dokúpiť. Pozrite si časť Príslušenstvo a informácie o
objednávaní alebo priamo kontaktujte miestneho autorizovaného predajcu HP.

port RJ-45

(EIO)

Paralelný port

(IEEE-1284B)

port USB

background image

26

26

26

26 Kapitola 1 Základné údaje o tlačiarni

SL

Príslušenstvo a informácie o objednávaní

Príslušenstvo a informácie o objednávaní

Príslušenstvo a informácie o objednávaní