HP LaserJet 2200 Printer series - Oboznámenie sa s tlaèiaròou

background image

Oboznámenie sa s tlačiarňou

V tejto kapitole nájdete nasledujúce informácie:

!

Konfigurácie tlačiarne

!

Charakteristiky tlačiarne

!

Tlačový softvér

!

Tlačidlá ovládacieho panela

!

Tlač s využitím portu Fast Infrared (bezkáblová tlač)

!

Porty rozhrania

!

Príslušenstvo a informácie o objednávaní

background image

2

22

2 Kapitola 1 Základné údaje o tlačiarni

SL

Konfigurácie tlačiarne

Konfigurácie tlačiarne