HP LaserJet 2200 Printer series - Konfigurácie tlaèiarne

background image

Konfigurácie tlačiarne

Konfigurácie tlačiarne

Blahoželáme vám k zakúpeniu tlačiarne HP LaserJet série 2200! Táto
tlačiareň je k dispozícii v štyroch konfiguráciách, uvedených nižšie.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Ak potrebujete zistiť, ktorú konfiguráciu HP LaserJet 2200 máte, pozrite si

štítok na prednej strane tlačiarne.

HP LaserJet 2200d

HP LaserJet 2200d

HP LaserJet 2200d

HP LaserJet 2200d

HP LaserJet 2200d je laserová tlačiareň s rýchlosťou tlače 19 strán za
minútu (ppm) (19 ppm pri použití papiera typu letter/18 ppm v prípade
papiera formátu A4), so zabudovaným zásobníkom na 250 listov papiera
(zásobník 2) a zabudovaným duplexorom na automatickú tlač na obe strany
papiera. Má paralelný port, port Fast Infrared (FIR) a port univerzálnej
sériovej zbernice (USB). 8 MB pamäte RAM je štandardom, pričom
tlačiareň je rozšíriteľná, má 1 zásuvku Enhanced Input Output (EIO) pre
pripojenie do siete a 2 zásuvky DIMM pre doplnenie typov písma a pamäte.

HP LaserJet 2200dt

HP LaserJet 2200dt

HP LaserJet 2200dt

HP LaserJet 2200dt

Tlačiareň HP LaserJet 2200dt je taká istá ako model 2200d, navyše má
zásobník na 250 listov papiera (zásobník 3).

HP LaserJet 2200dn

HP LaserJet 2200dn

HP LaserJet 2200dn

HP LaserJet 2200dn

Tlačiareň HP LaserJet 2200dn je taká istá ako model 2200d, je však
pripravená pre prácu v sieti. Je vybavená kartou tlačového servera
HP JetDirect EIO (J4169A) na pripojenie do siete 10/100 Base-TX.

HP LaserJet 2200dtn

HP LaserJet 2200dtn

HP LaserJet 2200dtn

HP LaserJet 2200dtn

Tlačiareň HP LaserJet 2200dtn je taká istá ako model 2200d, navyše
má zásobník na 500 listov papiera (zásobník 3), ktorý podporuje formáty
letter a A4. Tlačiareň je pripravená pre prácu v sieti a je vybavená kartou
tlačového servera HP JetDirect EIO (J4169A) na pripojenie do siete
10/100 Base-TX.

Ilustrácie v tejto príručke budú vychádzať zo základného modelu
HP LaserJet 2200d, pokiaľ nebude uvedené inak.

background image

SL

Kapitola 1 Základné údaje o tlačiarni 3

33

3