HP LaserJet 2200 Printer series - Zadávanie znakov zmeny (escape)

background image

Zadávanie znakov zmeny (escape)

Zadávanie znakov zmeny (escape)

Zadávanie znakov zmeny (escape)

Zadávanie znakov zmeny (escape)

Tlačové príkazy vždy začínajú znakom zmeny (escape) (

?).

V nasledujúcej tabuľke sa uvádza ako je možné zadať znak zmeny (escape)
v rôznych softvérových aplikáciách, v prostredí operačného systému DOS.

Softvérová aplikácia v

Softvérová aplikácia v

Softvérová aplikácia v

Softvérová aplikácia v
prostredí DOS

prostredí DOS

prostredí DOS

prostredí DOS

Zápis

Zápis

Zápis

Zápis

Čo sa zobrazí

Čo sa zobrazí

Čo sa zobrazí

Čo sa zobrazí

Lotus 1-2-3

Napíšte \

027

027

WordPerfect pre DOS

Napíšte <

27>

<27>

MS-DOS Edit

Podržte Ctrl-P a stlačte Esc

¨

MS-DOS Edlin

Podržte Ctrl-V, pustite, potom stlačte [

^[

background image

SL

Príloha D Tlačové príkazy 153

153

153

153

Výber typov písma PCL