HP LaserJet 2200 Printer series - VÆber typov písma PCL

background image

Výber typov písma PCL

Výber typov písma PCL

Výber typov písma PCL

Tlačové príkazy PCL pre výber typov písma sú uvedené na zozname typov
písma PCL, ktorý môže byť vytlačený z prostredia HP LaserJet Device
Configuration (Windows) alebo z programu HP LaserJet utility (Macintosh).
Nižšie je uvedený príklad. Všimnite si dva rámčeky s premennými pre sadu
symbolov a veľkosť bodu:

Tieto premenné je potrebné zadať, inak tlačiareň použije prednastavené
hodnoty. Napríklad, ak chcete použiť sadu symbolov obsahujúcich čiarové
znaky, zvoľte 10U (PC-8) alebo 12U (PC-850). Ďalšie bežne používané
sady symbolov sú uvedené v tabuľke Bežné tlačové príkazy PCL.

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Poznámka

Typy písma majú buď ”fixné” alebo ”proporcionálne” medzery. Tlačiareň

obsahuje tak fixné typy písma (Courier, Letter Gothic a Lineprinter), ako aj

proporcionálne (CG Times, NimbusSanDEE

, Times New Roman

a iné).

Typy písma s fixnými medzerami sa obvykle používajú u aplikácií ako sú

tabuľkové kalkulátory a databázy, kde je dôležité, aby stĺpce boli vertikálne

zarovnané. Typy písma s proporcionálnymi medzerami sa obvykle používajú

v aplikáciách, ako sú napr. textové editory.

Bežné tlačové príkazy PCL

Bežné tlačové príkazy PCL

Bežné tlačové príkazy PCL

Bežné tlačové príkazy PCL

Funkcia

Funkcia

Funkcia

Funkcia

Príkaz

Príkaz

Príkaz

Príkaz

Možnosti (č.)

Možnosti (č.)

Možnosti (č.)

Možnosti (č.)

Príkazy na ovládanie úloh

Vynulovať

?

E

n/a

Počet kópií

?

&

l

#X

1 až 999

background image

154

154

154

154 Príloha D Tlačové príkazy

SL

Príkazy na ovládanie strany

Zdroj papiera

?

&

l

#H

0 = vytlačí alebo vysunie aktuálnu stranu
1 = zásobník 2
2 = ručné podávanie, papier
3 = ručné podávanie, obálka
4 = zásobník 1
5 = zásobník 3
7 = automatická voľba

Formát papiera

?

&

l

#A

1 = Executive
2 = Letter
3 = Legal
4 = A5
5 = A4
6 = B5-JIS
8 = 8,5 x 13
9 = B5 (ISO)
71 = pohľadnicový (single size)
72 = pohľadnicový (round trip)
80 = Monarch
81 = Commercial 10
90 = DL
91 = medzinárodný C5
100 = B5
101 = používateľský

Orientácia

?

&

l

#O

0 = na výšku
1 = na šírku
2 = na výšku prevrátené
3 = na šírku prevrátené

Horný okraj

?

&

l

#E

# = počet riadkov

Dĺžka textu (dolný okraj)

?

&

l

#F

# = počet riadkov od horného okraja

Ľavý okraj

?

&a #L

# = číslo stĺpca

Pravý okraj

?

&a #M

# = číslo stĺpca od ľavého okraja

Index horizontálneho posunu

?

&k#H

1/120-palcové prírastky (zhustiť tlač horizontálne)

Index vertikálneho posunu

?

&

l

#C

1/48-palcové prírastky (zhustiť tlač vertikálne)

Riadkový rozostup

?

&

l

#D

# = počet riadkov na palec (1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 16, 24, 48)

Bežné tlačové príkazy PCL (pokračovanie)

Bežné tlačové príkazy PCL (pokračovanie)

Bežné tlačové príkazy PCL (pokračovanie)

Bežné tlačové príkazy PCL (pokračovanie)

Funkcia

Funkcia

Funkcia

Funkcia

Príkaz

Príkaz

Príkaz

Príkaz

Možnosti (č.)

Možnosti (č.)

Možnosti (č.)

Možnosti (č.)

background image

SL

Príloha D Tlačové príkazy 155

155

155

155

Preskok perforácie

?

&

l

#L

0 = vypnúť
1 = zapnúť

Umiestnenie kurzora

Vertikálne umiestnenie (rady)

?

&a#R

# = číslo radu

Vertikálne umiestnenie (body)

?

*p#Y

# = číslo bodu (300 bodov = 1 palec)

Vertikálne umiestnenie
(decimálne body)

?

&a#V

# = číslo decimálneho bodu (720 decimálnych bodov =
1 palec)

Horizontálne umiestnenie
(stĺpce)

?

&a#C

# = číslo stĺpca

Horizontálne umiestnenie
(body)

?

*p#X

# = číslo bodu (300 bodov = 1 palec)

Horizontálne umiestnenie
(decimálne body)

?

&a#H

# = číslo decimálneho bodu (720 decimálnych bodov =
1 palec)

Tipy pre programovanie

Ukončenie zalamovania riadkov

?

&s#C

0 = zapnúť
1 = vypnúť

Funkcie obrazovky zapnuté

?

Y

n/a

Funkcie obrazovky vypnuté

?

Z

n/a

Bežné tlačové príkazy PCL (pokračovanie)

Bežné tlačové príkazy PCL (pokračovanie)

Bežné tlačové príkazy PCL (pokračovanie)

Bežné tlačové príkazy PCL (pokračovanie)

Funkcia

Funkcia

Funkcia

Funkcia

Príkaz

Príkaz

Príkaz

Príkaz

Možnosti (č.)

Možnosti (č.)

Možnosti (č.)

Možnosti (č.)

background image

156

156

156

156 Príloha D Tlačové príkazy

SL

Výber jazyka

Prepnúť do režimu PCL

?

%#A

0 = použiť predchádzajúcu pozíciu kurzora PCL
1 = použiť aktuálnu pozíciu pera HP-GL/2

Prepnúť do režimu HP-GL/2

?

%#B

0 = použiť predchádzajúcu pozíciu pera HP-GL/2
1 = použiť aktuálnu pozíciu kurzora PCL

Výber typu písma

Sady symbolov

?

(#

8U = sada symbolov HP Roman-8
10U = IBM usporiadanie (PC-8) (kódová stránka 437)
predvolená sada symbolov
12U = IBM usporiadanie pre Európu (PC-850)
(kódová stránka 850)
8M = Math-8
19U = Windows 3.1 Latin 1
9E = Windows 3.1 Latin 2 (bežne používaná vo
Východnej Európe)
5T = Windows 3.1 Latin 5 (bežne používaná v Turecku)
579L = Písmo Wingdings

Primárny rozostup

?

(s#P

0 = fixný
1 = proporcionálny

Primárny rozostup

?

(s#H

# = počet znakov na palec

Nastavenie režimu rozostupu

a

?

&k#S

0 = 10
4 = 12 (elite)
2 = 16,5 - 16,7 (zhustené)

Primárna výška

?

(s#V

# = body

Primárny štýl

?

(s#S

0 = vzpriamené (plné)
1 = kurzíva
4 = zhustené
5 = zhustená kurzíva

Primárna sila nárazu

?

(s#B

0 = stredné (kniha alebo text)
1 = stredne tučné
3 = tučné
4 = veľmi tučné

Rez písma

a

?

(s#T

Príkazy pre jednotlivé vnútorné typy písma nájdete na
zozname typov písma PCL ktorý si môžete vytlačiť.

a. Odporúčaná metóda je použitie príkazu pre primárny rozostup

Bežné tlačové príkazy PCL (pokračovanie)

Bežné tlačové príkazy PCL (pokračovanie)

Bežné tlačové príkazy PCL (pokračovanie)

Bežné tlačové príkazy PCL (pokračovanie)

Funkcia

Funkcia

Funkcia

Funkcia

Príkaz

Príkaz

Príkaz

Príkaz

Možnosti (č.)

Možnosti (č.)

Možnosti (č.)

Možnosti (č.)

background image

SL